Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2016

Thơ NNB/ 99 KHÚC TẶNG LIÊN/ Bài 093, 094

Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY
99 KHÚC TẶNG LIÊN

NXB VĂN HỌC

THỨ TỰ: 094. Viết trên giường bệnh
093. Tiệc Tình094. VIẾT TRÊN GIƯỜNG BỆNH


1
Lời phỉ phui anh chưa định viết
 
Cho mai sau về cuộc đời mình
  Giấc ngủ bệnh hỏa thiêu thân xác
 
Thân em dâng một sông tình

Biển vô cảm chìa ngàn tay sóng
 
Đón tro đời một thời yêu
  Em trói sóng lời ru mềm lắm
 
Mơ hồ buồn sóng lặng về khơi

Đã thề yêu nhau trọn đời

Đời đã trọn đâu mà trốn

  Vú tình còn sữa nuôi con

Câu ru nhập xác hóa hồn

  Mở mắt
  Em rạng ngời gương nguyệt

2
 
Kìa sao gương nguyệt lại mưa
 
Trong nhạt nhòa đã ló ra nắng trời
Nhện buồn sao chửa giăng vui
Chấu chưa cắn hết những lời tro than

Tình yêu chưa đứt sợi đàn
 
Tay thịt vẫn nắm mát bàn tay da
  Tay da nào chịu rời xa
 
Tay thịt chong mắt thiết tha khấn thầm

Tai tri kỷ mắt tri âm
 
Tình yêu đắng ngọt từng vần thơ buông
 
Xin đừng thảng dại thìa thương

Ngoài trời nắng vãi khắp vườn giọt hoa
  Giọt nào cho cuộc tình ta
 
Để khi tắt nắng ta ra nhặt về.

Hà N
i, 12/1972


093. TIỆC TÌNH 

Trong bữa tiệc mừng tình đầu bạc
Bà Ê Va, người Thụy Điển Việt (1)
Chúc một câu cười ứa nước mắt
Mừng hai bạn yêu bền lâu khiếp!

Bền lâu? Mở ký ức son
Đêm giao bôi ấy trăng von đầu giường
Sướng đỉnh phóng lúc trăng buông
Nhu âm trộn với dương cương thành đời

Sống dai mấy cũng đầy vơi
So bì sao được luân hồi tình trăng
Cớ chi đẹp mãi thế Hằng
Tròn treo thoang nụ nghiêng nằm thoảng hoa

Đáp Hằng cười mát ngân nga
Đêm nao trăng cũng chỉ là trăng thôi
Nếu thi nhân phải lòng tôi
Tiệc tình xin mãi muôn đời là trăng

Trăng non rồi trăng lại rằm
Đêm treo vằng vặc đêm nằm lu phiêu
Sáng gì cũng tấm lòng yêu
Trong muôn vạn giữ một điều thủy chung

Thi nhân cười gạo sôi vung
Đũa cả em ghế một vùng tám sen
Này giò này chả này men
Bền lâu bí ẩn vườn duyên tiệc tình


Seattle, 9/2011

Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY
99 KHÚC TẶNG LIÊN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét