Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016

2 câu nói để đời của William Shakespeare (1564-1616) Nhà văn vĩ đại nhất của AnhWilliam Shakespeare (1564-1616)
Nhà văn vĩ đại nhất của Anh

1.
Thằng ngốc tự cho mình là thông minh, còn người thông minh biết mình là thằng ngốc.

2. Lo buồn của học giả là hiếu thắng, lo buồn của nhà âm nhạc là ảo tưởng, lo buồn của quan hầu là giảo hoạt, lo buồn của người đàn bà là soi mói, lo buồn của người đang yêu là tập hợp của tất cả những thứ ấy.

vandanbnn st/gt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét