Thứ Sáu, 12 tháng 5, 2017

Thư viện Tranh ảnh/ Tranh thiếu nữ của Xie Chuyu

24_1384843518.jpg

TRANH ẢNH MỖI NGÀY
Tranh thiếu nữ của Xie Chuyu

VANDANBNN 
st/gt
 


H
ọa sĩ Xie Chuyu thưng vẽ thiếu nữ mình hạc xương mai trên nền phong cảnh u ám. Các nhân vật mỗi người một vẻ song ánh mắt thường xa xăm, mang tâm trạng buồn..


1-9970-1384843814.jpg


2-5081-1384843814.jpg


3-1974-1384843815.jpg

4-8110-1384843815.jpg


5-3677-1384843815.jpg


6-2442-1384843815.jpg


8-5274-1384843816.jpg


9-4418-1384843816.jpg


10-6720-1384843817.jpg


11-9321-1384843817.jpg


12-5024-1384843817.jpg


13_1384843420.jpg


14_1384843429.jpg


15_1384843436.jpg


16_1384843445.jpg


17_1384843452.jpg


18_1384843460.jpg


19_1384843467.jpg


20_1384843474.jpg


21_1384843482.jpg


22_1384843489.jpg


23_1384843512.jpg


TRANH ẢNH MỖI NGÀY
Tranh thiếu nữ của Xie Chuyu

VANDANBNN
st/gt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét