Thứ Tư, 27 tháng 12, 2017

Hãy trân trọng ngày hôm nay/ Bạn tỉnh dạy lúc nào?BẠN TỈNH DẬY LÚC NÀO?


Lúc bạn 20 tuổi, khi tỉnh dậy bạn muốn tình yêu
 
Lúc bạn 30 tuổi, khi tỉnh dậy bạn muốn hôn nhân

Lúc bạn 40 tuổi, khi tỉnh dậy bạn muốn thành công
Lúc bạn 50 tuổi, khi tỉnh dậy bạn muốn giàu có
Lúc bạn 60 tuổi, khi tỉnh dậy bạn muốn sung túc
Lúc bạn 70 tuổi, khi tỉnh dậy bạn muốn sức khỏe
Lúc bạn 80 tuổi, bạn chỉ muốn tỉnh dậy…
Hãy trân trọng ngày hôm nay nhé!

VANDANBNN st/gt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét