Thứ Ba, 30 tháng 5, 2017

Thư viện Tranh Ảnh/ album Alberto Macone


Tranh của Alberto Macone
Nguyễn Hậu: Alberto Macone, tiến sĩ hóa sinh và hiện đang là trợ lý giáo sư tại Khoa Y Dược, Đại học La Sapienza và ông là đồng tác giả nhiều ấn phẩm trong các tạp chí khoa học quốc tế. Kỹ năng vẽ là do ông tự học. Ông còn là một họa sĩ minh họa và hợp tác với nhà xuất bản Ý ELI.
Là một nhà khoa học ăn chay, tranh của ông thể hiện mối tương quan giữa ý thức hệ con người và động vật/thiên nhiên, khát vọng về sự hài hòa trên trái đất nơi con người cũng hiện diện bình đẳng như muôn loài..
.
Nguyễn Hậu: Alberto Macone, tiến sĩ hóa sinh và hiện đang là trợ lý giáo sư tại Khoa Y Dược, Đại học La Sapienza và ông là đồng tác giả nhiều ấn phẩm trong các tạp chí khoa học quốc tế. Kỹ năng vẽ là do ông tự học. Ông còn là một họa sĩ minh họa và hợp tác với nhà xuất bản Ý ELI.
Là một nhà khoa học ăn chay, tranh của ông thể hiện mối tương quan giữa ý thức hệ con người và động vật/thiên nhiên, khát vọng về sự hài hòa trên trái đất nơi con người cũng hiện diện bình đẳng như muôn loài

VANDANBNN st/gt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét