Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2016

PHÙNG THÀNH CHỦNG/ Chùm Văn Cực Ngắn/ 5/

CAN THO STREETS 14x14" gouache on paper, live painting, Cần Thơ Province, original by Nguyen Ly Phuong Ngoc

Tranh Phương Ngọc
 
PHÙNG THÀNH CHỦNG
 
Chùm Văn Cực Ngắn


1. Chia thịt không đều !

Giáp tâm sự với Ất :
" Trước đây tôi cứ nghĩ Khổng tử là ông thánh, nhưng đến bây giờ đọc " Luận ngữ " mới thấy thì ra ông ta cũng chỉ là người tầm thường thôi !"
Ất cười :
" Nếu thế thì ông là ông thánh !"
Giáp :
" Tôi nói nghiêm túc đấy ! Cả quyển " Luận ngữ" chỉ nội một đoạn đó thôi cũng đã đủ để đánh giá Khổng Khâu là người thế nào rồi !"
" Anh nói đoạn nào ?"
" Đoạn Lỗ Định công làm lễ tế giao..."
" Sao nữa?"
" Sau đó, Lỗ Định công tức khắc về cung, chẳng ra coi triều, cũng chẳng nghĩ gì đến chuyện chia thịt phần tế !"
" Vậy thì có liên quan gì đến Khổng tử ?"
" Khổng tử đi tế mãi đến chiều tối mới về, hỏi đến phần thịt tế giao thì người được, người không, người nhiều, người ít ! Ngay Khổng tử cũng nằm trong số những người không nhận được thịt phần tế ! Khổng tử liền thở dài mà bỏ nước Lỗ đi sang nước Vệ..."
" Gì nữa ?"
" Thế thôi !"
" Như thế mà anh dám bảo Khổng tử là người tầm thường?"
" Thì chẳng lẽ một ông thánh mà cũng thắc mắc về chuyện chia thịt không đều !
Ất cười :
" Thế là anh mới chỉ biết được cái " bã" của " Luận ngữ", chứ chưa phải đã biết đọc " Luận ngữ !" Khổng tử bỏ đi vì thấy việc chia thịt cho trăm quan là việc nhỏ mà Lỗ Định công đã không công bằng thì làm sao có thể công bằng được với người trong nước là việc còn khó hơn ! Mà đã không công bằng thì là đầu mối của loạn ! Này nhé, từ cổ chí kim, bài học về sự bất hòa - nhỏ thì trong một nhà, lớn thì trong một nước - chẳng phải cũng đều xuất phát từ việc " chia thịt không đều" đấy ư ?"
Lúc này, Giáp mới ngẩn ra :
" Thánh ! Thế thì thánh thật !"


2. Chết... năm ngoái !
Bố Gàn mất ! Khách đến phúng viếng :
" Được tin cụ nhà hai năm mươi..."
Vừa nghe đến đây, Gàn đã sừng sộ cắt ngang :
" Bố tôi còn nằm đó chưa ra ma, ông nói thế có khác gì rủa bố tôi sao không chết từ năm ngoái..."
Khách ngớ người ra, chẳng hiểu làm sao (?!)
Về sau mới vỡ lẽ, thì ra ông cụ ( bố Gàn) thọ 101 tuổi !


3. Công bằng.
Một lần trong khi thuyết pháp, có một vị đệ tử hỏi đức Phật tổ về sự công bằng. Ngài liền lấy ra hai quả trứng và sau khi để cho vị đệ tử thấy là chúng bằng nhau, ngài giữ lấy một quả, đưa cho vị đệ tử một quả. Ngài hỏi:
" Như vậy là công bằng hay không công bằng? Nếu ngươi bảo công bằng thì đó là công bằng; ngược lại, nếu ngươi bảo không công bằng thì đó là không công bằng."
Vị đệ tử ngẩn mặt ra:
" Dạ, thầy nói con không hiểu..."
" Công bằng là ta và ngươi, mỗi người đều được một quả; nhưng không công bằng là bởi biết đâu trong hai quả đó, chẳng có một quả " trống", một quả " mái"; lại nữa, trong hai quả phải có một quả nhiều ngày tuổi hơn( ra trước) và một quả ít ngày tuổi hơn( ra sau)..."
" Nghĩa là tất cả mọi sự trên đời đều chỉ có ý nghĩa tương đối, do đó không nên tuyệt đối hóa cái gì, kể cả sự công bằng?"
" Đúng, cho nên hãy biết trân trọng những gì mà mình đang có, đừng theo đuổi những gì mà mình không có, bởi cái gọi là công bằng chính là ở chỗ: Đã được cái này thì phải mất cái kia..."
.
 
Tác giả gửi bài/ Vandanbnn giới thiệu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét