Thứ Ba, 13 tháng 9, 2016

PHÙNG THÀNH CHỦNG/ Chùm Văn Cực Ngắn/ 8/

CAN THO STREETS 14x14" gouache on paper, live painting, Cần Thơ Province, original by Nguyen Ly Phuong Ngoc
Tranh Phương Ngọc
 
PHÙNG THÀNH CHỦNG
 Chùm Văn Cực Ngắn 
1. Sinh khắc - tốt xấu ?
 
Giáp hỏi Ất :" Trong thuyết âm dương, ngũ hành có nói đến quy luật sinh khắc. Vậy sinh có phải là tốt, khắc có phải là xấu?"" Sinh hay khắc không có nghĩa là tốt hay xấu mà vấn đề là ở chỗ cập thời hay không cập thời. Nếu cập thời là tốt, không cập thời là xấu!"" Thế nào là cập thời, thế nào là không cập thời?"" Sinh quá mà khắc là khắc cập thời ; khắc quá mà sinh là sinh cập thời. Ngược lại, sinh quá mà không khắc, khắc quá mà không sinh thì cả sinh và khắc đều không cập thời!" Vậy nên hiểu thế nào về quan hệ sinh khắc?"" Quan hệ sinh khắc là mối quan hệ có tính biện chứng không thể tách rời. Nói đến sinh là liên quan đến khắc; nói đến khắc là liên quan đến sinh. Trong khắc có sinh, trong sinh có khắc..."" Dẫn chứng?"" Nếu bảo sinh là tốt, vậy kim sinh thủy sao lại khắc mộc là cái mà thủy sinh ra? Nếu bảo khắc là xấu, vậy kim khắc mộc sao lại sinh thủy là cái sẽ sinh ra mộc?"


2. Thừa thiếu !
 
Sinh thời, ai vô ý đến hỏi mua cây lộc vừng, cụ Đạc ghét lắm ! Trước khi mất, cụ gọi con cháu lại dặn:" Cây lộc vừng đến thằng bố Tiện là ba đời. Của gia bảo..."Lo ma xong cho bố, thằng bố Tiện ngã giá với khách cây lộc vừng năm mươi triệu. Khách đến, cả khách và thằng bố Tiện đều giật mình khi nhìn thấy cây lộc vừng đã héo rũ !Ai đó bảo:" Hôm đám cụ, thừa một cái khăn, lại thiếu một cái...Thiếu là thiếu chiếc khăn của cây lộc vừng " trở" cụ ! Còn thừa...?!"

3. Ngộ !
 
Nhà nọ, bố sắp mất, mấy người con bàn nhau nhờ người viết điếu văn." Để làm gì?" - Người bố bỗng nhiên tỉnh lại." Dạ, theo quy định : đẻ thì phải khai sinh, chết thì phải khai tử" - Mấy đứa con đồng thanh trả lời." Thế thì..." - người bố thở hắt ra - "...thay vì phải nhờ người viết điếu văn, các con...các con khai sinh...cho bố !Mấy đứa con nhìn nhau:" Cụ lẫn rồi !"...Nơi góc phòng, vị sư già nãy giờ vẫn chăm chú tụng kinh bỗng buông lơi tay mõ:" Không ! Cụ..."ngộ..."


4. Sư và Phật.
 
Hai bố con đi chơi chùa. Nghe nói đến sư và Phật, thằng con hỏi:" Bố ơi bố, sư là gì " Sư là người tụng kinh niệm Phật và hướng mọi người theo Phật."" Thế còn Phật? " Phật là đấng chí thánh, chí tôn; là người suốt đời chỉ lo cứu khổ, cứu nạn cho mọi người..."" Vậy sư và Phật ai hơn?"" Tất nhiên là Phật hơn ! Sư làm sao bì được với Phật..."" Sư không bì được với Phật, nhưng sư hơn!" - Thằng con cãi." Căn cứ vào đâu mà con bảo sư hơn?"" Bởi Phật chỉ có danh, trong khi sư được cả danh lẫn lợi..."Bố:" ! ! ! "

5. Ba người đàn bà và hai người đàn ông !
 
Nhà chỉ có năm người nhưng ba bếp ! Cụ Lương ( mẹ chồng bà Núi) một bếp, vợ chồng người con cả ( con bà Núi) một bếp, bà Núi và người con thứ một bếp !Nhân lúc chỉ có hai anh em, người con thứ bảo người con cả" Khi nào em có vợ, hoặc là anh nuôi mẹ thì em nuôi bà, hoặc là anh nuôi bà thì em nuôi mẹ. Bà đã ngoài bảy mươi tuổi rồi..."Người anh bảo:" Ừ, khi nào chú lấy vợ..."Rồi người con thứ lấy vợ.Nhưng tâm nguyện của hai anh em chưa kịp trở thành hiện thực thì cụ Lương mất !Sau đám tang, nàng dâu mới bảo chồng:" Mình là thứ, đúng lý ra mẹ phải ở với bác trưởng..."Vô tình nghe tiếng, ngay hôm sau bà Núi dọn ra ăn riêng !
Nhà chỉ có năm người nhưng ba bếp ! Trước sau vẫn năm người : Ba người đàn bà và hai người đàn ông !

Tác giả gửi bài/ Vandanbnn giới thiệu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét