Thứ Hai, 3 tháng 10, 2016

Thơ NNB/ 99 KHÚC TẶNG LIÊN/ Bài 076

Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY
99 KHÚC TẶNG LIÊN

NXB VĂN HỌC

THỨ TỰ: 076. THÁNH THƠ 76. THÁNH THƠ

Quát nghiêng hồn xin dòng sông Cái
Cho thân xác Quát trở về sông
Mặt sông cười đục
Đàn thơ vọng sóng hư không
Lời chém ngang trời gió
Sao cam chịu mệnh âm u
Chẳng thà về ở ẩn với Thơ
Cắt tóc tu tấm lòng thương nước
Phận người hung cát mặc ai
Mặc xã tắc khảm ly nhăng nhít
Xanh thì cỏ, đỏ thì thịt
Giáo gươm thúc hối biệt ly
Hay là ta bán quách đời ta
Mặc áo mão làm quan văn quan võ
Chợt nghĩ thế lòng chàng kinh sợ
Khói nhang lạy tội mẹ cha
Lạy tội sông quê cỏ ngựa
Lạy hồn đừng chết Quát ơi!

Lời lạy quặn lòng vật vã
Bằng hữu lánh xa tình đời sung vả
Tri âm tri kỷ chỉ còn thơ
Vò đầy rượu tía từng ly
Uống gió uống trăng hả khát
Bật khóc bật cười say ngất
Tỉnh rượu rồi chàng lại muốn liều thân
Nhảy xuống sông làm ngọn sóng thét gầm
Thân thể tan ngầu vụn bọt
Ôi chết thế gọi gì là Quát
Chết này nhơ bẩn dòng sông
Mẹ sông ôm Quát vào lòng
Ru lời giang mã
Hồn Quát nôn thốc tháo ươn hèn
Bừng lạ

Bên sông tráng sĩ hát đồng dao
Đồng dao hát giữa đồng dao
Nhen thơ thắp lửa
Những tro than lạnh trong đói khổ
Những sách đèn vùi giữa u mê
Nghe thơ gọi dân quê kẻ chợ
Dâng mình thành những nghĩa quân
Ngựa hồng người buộc thao đen
Tráng sĩ thơ xung trận
Những cuồng phong uất hận
Lãng mạn thêu mầu cờ
Oai phong lưng kiếm túi thơ
Hàng đầu đội quân khởi nghĩa
Thơ người bay lên cung nỏ
Bay lên thành trống thành chiêng
Bay lên gọi làng thức nước

Đời Quát có hai vua
Thơ Quát chỉ có quyền chọn một
Một ông vua với chiếc ngai vàng
Vầy lạc cung tần mỹ nữ
Dối lừa tô phết hương hoa
Gươm đao phủ bọc nhung cờ
Một tiếng trảm là đầu rơi máu khóc
Và một ông vua là con dân mẹ nước
Tu thân chín kiếp luân hồi
Đói khát vẫn hoàn đói khát
Xã tắc hư không
Ngậm miệng vái van trời phật

Tràn như thác đoàn quân Cao Bá Quát
Vào tử ra sinh
Vang lộng trận tiền bão tố
Đầu Thánh chúng bêu giữa chợ
Hồn Thánh làm sao bêu?
Hồn đi xuống chợ
Chia hồn
Gọi đò sang sông
Chia hồn
Ngất ngư lưng ngựa lên non
Chia hồn
Những vần thơ máu ứa
Những vần thơ rợp lửa
Hoan ca sông núi xanh thu
Thánh thăng
Thơ vọng
Bóng hồn như vẫn đâu đây
Âm thơ trong gió lan bay
Mặt nước Tây Hồ đàn sóng...

Hà N
ội 1972
Sài Gòn 2010


Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY

99 KHÚC TẶNG LIÊN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét