Thứ Năm, 27 tháng 4, 2017

LỜI VÀNG TU THÂN

LỜI VÀNG TU THÂN

1. Đôi khi không có lần sau, không có cơ hội để làm lại, không thể tạm dừng rồi tiếp tục. Đôi khi bỏ lỡ hiện tại, thì không bao giờ có cơ hội quay lại được nữa. 
2.
 Dùng thái độ cam tâm tình nguyện, để thích nghi với mọi tình cảnh trong cuộc sống.

3. Tất cả các vấn đề đều là vấn đề của chính mình.

4.
Đôi khi, rõ ràng chúng ta đã tha thứ cho người đó, nhưng không thể thực sự vui vẻ trở lại được, đó là bạn đã quên tự tha thứ cho chính mình.
5. Đôi khi người có sinh có tử, nhưng miễn là bạn đang sống, thì phải chọn cách tốt nhất để sống. Cuộc sống có thể không có tình yêu, không có địa vị, nhưng không thể không có niềm vui.

VANDANBNN st/gt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét