Thứ Ba, 13 tháng 6, 2017

THÍCH TÁNH TUỆ/ THƠ TU THÂN *


THÍCH TÁNH TUỆ
THƠ TU THÂN *  Sự Thật có 6 chữ
 
Giả Dối cũng 6 luôn
 
Mặt trái và mặt phải
 
Trắng đen ôi khó lường !

 
Tình Yêu có 7 chữ
 
Phản Bội cũng thế thôi
 
Chúng là hình với bóng
 
Rất dễ dàng đổi ngôi.

 
Chữ Yêu là 3 chữ
 
Hận là 3, giống nhau.
 
Người say men hạnh phúc
 
Kẻ thành.. Lý Mạc Sầu.

 
Bạn bè có 5 chữ
 
Kẻ thù đếm cũng năm
 
Hôm nao lời ngọt mật,
 
Hôm nay chìa dao găm.

 
Từ Vui có 3 chữ
 
Tiếng Sầu cũng đồng như.
 
Quá vui thường mất trí,
 
Mất trí đời đổ hư.

 
Chữ Khóc có 4 chữ
 
Cười cũng vậy, giống in
 
Ai “giòn cười, tươi khóc”
 
Ấy cảm thọ nhận chìm.

 
Chữ Đạo gồm 3 chữ
 
Đời cũng rứa, là ba
 
Đời thường hay ôm giữ
 
Đạo buông xả, cười xòa.

 
Cuộc sống là hai mặt
 
Giới tuyến một đường tơ .
 
Chấp nhận mà không vướng
 
Nhẹ bước qua hai bờ.

* Tựa do VANDANBNN đề


Thơ/
Thích Tánh Tuệ
 
Nguồn Fb Tran Thien Cong

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét