Thứ Tư, 3 tháng 5, 2017

30 câu nói của Albert Einstein/ Mỗi ngày đọc ngẫm 5 câu/ 11-15


30 câu nói của Albert Einstein 
/ 3/
  Ngoài những thành tựu khoa học, ông còn được biết đến vì tri thức, sự khôn ngoan, cái nhìn sâu sắc và triết lý nhân sinh của mình. Ông đã để lại dấu ấn lớn trong lịch sử nhân loại, và cho đến ngày nay những câu nói của ông luôn mang lại nhiều cảm hứng nhất, khuyến khích gợi mở tâm trí. Chưa kể ông còn là người rất có khiếu hài hước.


11.
 Bí mật của sự sáng tạo là giấu khởi nguồn mà bạn có nó từ đó.
12. Sự khác biệt giữa thiên tài và kẻ ngu dốt là ở chỗ thiên tài luôn có giới hạn.
13. Thái độ yếu đuối sẽ ăn vào nhân cách.
14. Toán học thuần túy, theo cách của riêng nó, là thi ca của tư duy logic.
15. Tạo hoá chỉ cho chúng ta thấy đuôi con sư tử, nhưng tôi không nghi ngờ việc nó là một phần
 của
 tự nhiên dù nó không ra mặt ngay lập tức bởi kích thước to lớn của mình.

Mời đọc tiếp 16-20
30 câu nói của Albert Einstein

vandanbnn st/gt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét