Thứ Sáu, 5 tháng 5, 2017

30 câu nói của Albert Einstein/ Mỗi ngày đọc ngẫm 5 câu/ từ 21-25


30 câu nói của Albert Einstein 
/ 5/
  Ngoài những thành tựu khoa học, ông còn được biết đến vì tri thức, sự khôn ngoan, cái nhìn sâu sắc và triết lý nhân sinh của mình. Ông đã để lại dấu ấn lớn trong lịch sử nhân loại, và cho đến ngày nay những câu nói của ông luôn mang lại nhiều cảm hứng nhất, khuyến khích gợi mở tâm trí. Chưa kể ông còn là người rất có khiếu hài hước.


21. Đừng lo lắng về khó khăn của bạn trong toán học, tôi đảm bảo với bạn rằng những khó khăn toán học của tôi còn gấp bội.
22. Để trở thành một thành viên siêu biệt trong một đàn cừu, đầu tiên bạn phải là cừu trước đã.
23. Điều khó hiểu nhất của thế giới chính là nó quá dễ hiểu.
24. Thực tế là một ảo tưởng dai dẳng.
25. Sự thật là những gì còn lại sau thủ thách trải nghiệm.

 
Mời đọc tiếp16-30
30 câu nói của Albert Einstein
vandanbnn st/gt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét