Thứ Tư, 31 tháng 5, 2017

Giới thiệu 3 bìa sách in 2017

 BA BÌA SÁCH SẮP IN (2017)

CHÉM GIÓ MUÔN MÀU, 3
VƯỜN NĂM NHÀ, 3

THƠ BẠN THƠ, 7
Văn CHÉM GIÓ MUÔN MÀU, 3
Tái bản Tiểu thuyết TÌNH BIỂN
.

 

Thơ VƯỜN NĂM NHÀ, 3
Bùi Kim Anh/ Nguyễn Lâm/ Nguyễn Tiến Lộc
Trần Nhương/ Bùi Huy Phác
.


 Thơ Nhiều tác Giả
THƠ BẠN THƠ, 7
.


VANDANBNN 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét