Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2018

Mời CườiVĂN CƯỜI RA NƯỚC MẮT

Một nhà văn đang ngồi cặm cụi viết bài. Bà vợ đến bên cạnh nói:
- Ông lấy giấy khổ to mà viết có hơn không?
Nhà văn lấy làm đắc chí, cho la vợ khen tài văn chương của mình, văn tứ dồi dào giấy 
khổ nhỏ không đủ chép, nhưng cũng hỏi lại: bà nói vậy là thế nào?
Bà vợ thong thả nói:
- Ông chả biết tính toán gì cả, giấy khổ to bỏ đi còn gói hàng,
chứ giấy khổ nhỏ còn dùng làm gì được. 

VANDANBNN st/gt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét