Thứ Tư, 31 tháng 5, 2017

Nên đọc ngẫm/ Có Hai Thứ..
 CÓ HAI THỨ..


1) có 2 thứ mà bạn nên tiết kiệm: sức khoẻ, lời hứa.
2) có 2 thứ bạn phải cho đi: tri thức, lòng tốt.
3) có 2 thứ bạn phải thay đổi: bản thân, nhận thức.
4) có 2 thứ bạn phải giữ gìn: niềm tin, nhân cách.
5) có 2 thứ bạn phải trân trọng: gia đình, hiện tại.
6) có 2 thứ bạn phải tự mình thực hiện: lao động, chịu trách nhiệm việc mình làm.
7) có 2 thứ bạn phải lãng quên: đau thương, hận thù.
8) có 2 thứ bạn phải khắc ghi: công ơn cha mẹ, sự giúp đỡ của người khác.
9) có 2 thứ buộc bạn phải có để là người thành công: đam mê, lòng kiên trì.
10) có 2 thứ bạn không được làm: hãm hại người khác, phản bội lòng tin.
11) có 2 thứ bạn phải bảo vệ: danh tính, lẽ phải.
12) có 2 thứ bạn phải chấp nhận: cái chết, sự khác biệt.
13) có 2 thứ bạn cần kiểm soát: bản năng, cảm xúc.
14) có 2 thứ bạn phải tránh xa: cám dỗ, sự ích kỷ.
15) có 2 thứ bạn luôn sử dụng mà đừng hà tiện: tiền bạc, kinh nghiệm.
16) có 2 thứ bạn không được sợ sệt: cái ác, sống chân thật.
17) có 2 thứ bạn phải nuôi dưỡng: tình yêu, sự khoan dung.
18) có 2 thứ bạn cần phải đạt được trong cuộc sống: thành đạt, hạnh phúc.
19) có 2 thứ bạn luôn sẵn sàng: khó khăn, ngày mai.
20) có 2 thứ bạn phải ghi nhớ: thực hiện những điều trên, thực hiện thật tốt trong cuộc sống hằng ngày

Vandanbnn st/gt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét