Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2017

THƠ BẠN THƠ, 7 / CHÂN DUNG NHÀ VĂN VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI / Bốn Câu Thay Lời Thưa,

VANDANBNN: Đến thời điểm bạn đọc văn bản này, chúng tôi đã nhận được hơn 1.000 bài thơ Chân dung Nhà Văn VN Đương Đại ( Xuân Sách, Hạt Cát Diệu Sinh, Nguyễn Khôi, Đỗ Hoàng, Trần Nhương, Nguyễn Anh Tuấn, Hồ Bá Thâm..) tham gia Dự án sách Thơ Bạn Thơ. Trân trọng cảm ơn và xin thưa cùng tất cả bầu bạn: Chúng tôi đang tiến hành biên tập đọc chon các bài phù hợp với tiêu chí của sách Thơ Bạn Thơ, và xin phép được in vào sách TBT, 7 (2017) và TBT,8 (2018) mỗi sách một số chân dung. Chúng tôi vẫn tiếp tục nhận bài mới. Trường hợp các tác giả đã gửi bài, muốn hủy bài, thay đổi bài hoặc muốn giữ bản quyền không tham gia chương trình, xin lệ hệ trực tiếp qua điện thoại, thư/tin nhắn tới vandanbnn, đt: 0989722051/ eMail: nguyenguyenbay@gmail.com. 

Để minh bạch tiêu chí đọc chọn mời đọc Bốn Câu Thay Lời Thưa kèm dưới đây.
Xin chia sẻ và trợ giúp chúng tôi trong công việc đọc chọn cẩn trọng này.

 
Kết quả hình ảnh cho Hình ảnh nguyennguyenbay 

THƠ BẠN THƠ, 7 
CHÂN DUNG NHÀ VĂN VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI

Bốn Câu Thay Lời Thưa,


Câu Một. Thơ là tiếng lòng riêng thiêng, một chân dung thơ, tàng ẩn như Chân Hương nơi bát nhang đức tin nguyện cầu sớm tối: / Cháy rồi cháy hết phần thơm/ Chân hương đứng lặng nỗi buồn vô vi/ Rồi mầu phẩm nhuộm phai đi/ Dẫu chẳng còn gì vẫn đứng chân hương../


Câu Hai. Thơ nắm tay thơ mà thành Thơ Bạn Thơ, thành Vườn Thơ. Mưa xuân, nắng hạ, trăng thu, đông buồn Vườn Thơ nở muôn sắc cỏ hoa. Lời cỏ hoa: / Thơ là Thơ/ Thơ không phải là địa vị người thơ/ Thơ là liền anh liền chị/ Quan họ tụng lời tình không ca lời búa lời dao../

 
Câu Ba. Thơ Bạn Thơ tôn trọng tiếng thơ riêng tư. Thơ Bạn Thơ chia sẻ bình đẳng, công bằng. Bạn mở lòng hỉ mình, xả người mà nghe thơ hát: / Thơ hát lời cò trắng muốt/ Trắng muốt vì cò không phải là công/ Thơ hát lời cua đi ngang/ Dẫu đi ngang cua cũng chẳng lạc đường../ 

Câu Bốn.
Thế nên: / Hỡi thơ ở khắp Vuông Tròn/ Cao xanh nắng vãi khắp Vườn giọt hoa/ Giọt nào cho cuộc tình ta/ Để khi tắt nắng ta ra nhặt về../

VANDANBNN Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét