Thứ Năm, 11 tháng 5, 2017

Thơ BÙI HUY PHÁC đăng ký sách thơ Vườn Năm Nhà/ đang biên tập/ 32-33/Thơ BÙI HUY PHÁC
đăng ký sách thơ Vườn Năm Nhà/ đang biên tập/ 32-33/


32. KHÔNG CÒN LỜI CỦA RƯỢU
Gửi Hòa vang

Bạn có lần trong rượu
Thấy ta còn tỉnh khô
Mắng ta quân bần tiện (1)
Đắng ngọt đến bây giờ

Bạn là người chu đáo
Đang vào chiến trường K (2)
Chọn giây ngưng đan pháo
Thu xếp nốt việc nhà

Cháu Y Vân tươi tắn
“Chánh văn phòng của cha”
Dưới tóc ông bạc trắng
Lạy cha lên xe hoa

 
Bạn trải lời gan ruột
 Cùng bè bạn thân nhân
Tiếng chim khôn buôn buốt
Nhân thế bước chân trần

Buồn vui đếu cháy lửa
Giờ ta muốn cạn say
Thì bạn không uống nữa
Còn ai mắng ta đây?

 Đêm 19.3.2006
 (1)Bần tiện: Lời Hòa Vang trong một bài viết khác.
 (2) Chiến trường K ( bạo bệnh ung thư)


  33.
 NGHE TIN BẠN VÀO TÙ
 Gửi Hoài

 
Tù thường ba tháng, tôi hai ngày
Xe đưa qua phố cũng còng tay
Xà lim cấm cố sâu hầm lạnh
Đau lòng nhớ mãi..thuở đi Tây

Nay nghe tin tù hai năm
Cái vạ trời Tây vẫn oái oăm
Dẫu hiền chẳng thóat vòng tai họa
Vợ ở quê nhà nghẹn biệt tăm

Lo tù hầu khắp mặt cộng đồng
Tôi danh: cư trú giấy tờ không
Mấy người kịp cưới chồng tây nhỉ?
Mấy viza đủ dám ung dung?

Một lòng bươn chải cuốn nhau đi
Thân phận nào ai kịp nghĩ gì
Nay về xóm tĩnh, thời gian lắng
Tin bạn vào tù, dạ tái tê..

Phố nhỏ VTP, 9.8.2000
* Cộng đồng người Việt ở ba lan

Thơ  Bùi Huy Phác/ tác giả gửi bài

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét