Thứ Tư, 3 tháng 5, 2017

Thơ BÙI HUY PHÁC / đăng ký sách thơ Vườn Năm Nhà/ đang biên tập/ 1-2/Thơ BÙI HUY PHÁC

 
đăng ký sách thơ Vườn Năm Nhà/ đang biên tập/ 1-2/

 
1. TÌM
 Mũi tên hòn đạn tránh người
(Lời xưa)

 
Mũi tên hòn đạn tránh người
Rằng chưa tới mệnh dẫu phơi trận tiền
Cỏ may một rẻo đê quên
 Xuân tìm gọi nở chẳng thiên hoa nào.

Tầm xuân qua đận gầy hao
Cũng xuân tìm  đấy chứ nào tầm xuân
Còn ai tứ xứ phong trần
Cơm đùm khăn gói tìm xuân một đời.

27-1-20012. 
GA NHỎ BA LAN


Cũng màu mây ấy, gió hây hây
Mà sao vời vỡi bến ga này
Ta đâu đến nhỉ?
Đi đâu nữa?
Để lòng bỗng khát cánh chim bay

Ga Ozarów  Maz, 6-1992

Thơ Bùi Huy Phác/ Nguyện Khôi đọc chọn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét