Thứ Hai, 8 tháng 5, 2017

Thơ BÙI HUY PHÁC đăng ký sách thơ Vườn Năm Nhà/ đang biên tập/ 17-21/Thơ BÙI HUY PHÁC
đăng ký sách thơ Vườn Năm Nhà/ đang biên tập/ 17- 21/


17. MÂY, LẠI MÂY

Đến Lục Địa Đen qua vạn trùng mây trắng
Những con tàu cũng trắng trước em Đen
Thoáng lấp ló những bình nguyên khô cạn
Mây làm gì để nắng cứ chang chang?

Đường không
Johanneserg – Brazzaville
17.1.200818. GIÓ MÂY

Khi nào gió sẽ đòi công
Mặt trời thôi đốt đất Congo này
ta đem nốt tháng nốt ngày
Trả công cho gió, thuê mây ít giờ
Muốn dành gan ruột cho Thơ
Mà như lạc lõng bên bờ đại dương
Ngày thúc thủ, muỗi đêm trường
Hóa Thơ vẫn vướng bận đường áo cơm

PNR, 18.4.2008


19. GIÓ TRÁI

Gió bay61c lạnh Lục Địa Đen ít gặp
Lại mưa bay, người xa xứ nhớ nhà
Quê vào Tết, đây giữa kỳ nắng gắt
Ngỡ mặt trời thiêu rụi tiết Xuân ta.

25.1.2009
Vào dịp Tết Kỷ Sửu ở quê nhà


20. TRƯA XÍCH ĐẠO

Trưa xích đạo trẻ già không nón mũ
Nắng nghe mềm trước muôn tượng đồng hun
Những mảng sáng trên trán người trựa xạ
Bước bộ hành cát lóa dấu chân son.

Route de la fronttière, 17.2.2008


21.
MƯA HUẾ
Tìm dấu cụ Thượng Bùi

Vào đây với Huế nghe mưa
Sống “ mùa thúi đất” Người xưa đã từng
Bên trời sầm sập Hoàng Cung
Khuôn viên Lục Bộ bịt bùng ngày đêm.

Hương Giang ai chỉ ca êm
Mà quên sóng cả đập thềm Kim Long
Đã không gạo gẫy (1) ăn đong
Lại càng chiu chắt (2) đỡ lòng cháu con

Nằm trong chung đỉnh vàng son
càng thương chớp bể mưa nguồn nơi đây
Một con giáp (3) bấy nhiêu ngày
Thượng kinh Người lại đất này vọng quê..

Đường Lục Bộ, 22.10.2005

(1) Gạo gẫy: tấm
(2) Cụ Bùi Bằng Đoàn đưa tất cả các con vào Huế, ngoài chi tiêu cần kiệm cho gia đình, Cụ dành phần đáng kể giúp đỡ họ hàng con cháu ở quê nhà.
(3) Cụ tòng sự tại Huế 12 năm, trọn một Giáp, đến 8.1945 về lại quê nhà. 

Thơ  Bùi Huy Phác/ Nguyễn Khôi đọc chọn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét