Thứ Bảy, 6 tháng 5, 2017

Thơ BÙI HUY PHÁC đăng ký sách thơ Vườn Năm Nhà/ đang biên tập/ 9-11/ 
Thơ BÙI HUY PHÁC
 
đăng ký sách thơ Vườn Năm Nhà/ đang biên tập/ 9-11/

 9. ĐẤT VỚI SA MÙ

Em khô cằn thế, mưa thì muộn
Mấy giọt sa mù đọng thấm chi
- Mà sao cỏ ấy căng xanh ruộm ?
Đất còn mê mải cuộc huyền vi.

Tam Đảo, 27-6-2007


 10. SÁNG CUÔI THU HỒ TÂY
Gửi  Bùi Ngọc Quỳnh

Em đem se lạnh Mù Cang Chải
Anh cõng vòng quanh ngắm sóng hồ
Cuối thu bão muộn vừa qua khỏi (1)
Cơn bão trong anh muộn nữa về.

Thơ đưa em tới, anh sao nhãng
“Ngũ thập niên tiền…”(2) anh tuổi em
Sương khói Tây Hồ càng phiêu lãng
Hoa thảy lặn mình cong gương sen.

3-10-2011
(1)Cơn bão số 5 năm 2011, vào  cuối tháng 9
(2)Thơ Nguyễn Công Trứ: Năm mươi năm trước


11. DIỀU VÀ SÓNG

Bãi chiều nay đậu  lắng một cung diều
Còn sóng cứ cuồng lên với ngọn triều
Diều và Sóng
đều là
lời của gió
Như chúng mình
khác thế
trước tình yêu.

Biển Nguyên Khiết, 24-6-2001
Thơ  Bùi Huy Phác/ Nguyễn Khôi đọc chọn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét