Thứ Sáu, 2 tháng 6, 2017

99 câu danh ngô hay nhất về tình yêu / / 82-90//


Tranh Chữ Bùi Hạnh cẩn
99 CÂU DANH NGÔN HAY NHẤT VỀ TÌNH YÊU
/ 82-90/83.
 Đem cho tình yêu chính nó cũng là một môn giáo dục.

The giving of love is an education in itself.

Eleanor Roosevelt

84.
Cố gắng làm ai đó yêu bạn cũng khó như cố lựa chọn người để yêu.
Trying to make someone fall in love with you is about as pointless as trying to control who you fall in love with.
Khuyết danh

 
85.Mọi thứ đều trở nên rõ ràng hơn khi bạn đang yêu.
Everything is clearer when you’re in love.
J
ohn Lennon

86.
Hãy yêu tôi khi tôi ít xứng đáng với tình yêu ấy nhất, bởi đó là lúc tôi thực sự cần nó.
Love me when I least deserve it, because that’s when I really need it.
Tục ngữ Thụy Điển


87.
Tình yêu không giới hạn và bất diệt tỏa sáng quanh tôi như hàng triệu mặt trời, nó gọi tôi không ngừng qua vũ trụ.
Limitless undying love which shines around me like a million suns it calls me on and on across the universe.
John Lennon


88.
Tình yêu là câu trả lời, và bạn biết chắc điều đó; Tình yêu là đóa hoa, bạn phải để nó mọc lên.
Love is the answer, and you know that for sure; Love is a flower, you’ve got to let it grow.
John Lennon


89.
Chúng ta bảo tình yêu là sự sống; nhưng tình yêu không có hy vọng và niềm tin là cái chết đau đớn.
Love, we say, is life; but love without hope and faith is agonizing death.
Elbert Hubbard


90.
Nếu có người nghĩ rằng tình yêu và hòa bình là thứ sáo rỗng đáng lẽ ra phải bị bỏ lại vào những năm Sáu mươi, đó là vấn đề của anh ta. Tình yêu và hòa bình là vĩnh cửu.
If someone thinks that love and peace is a cliche that must have been left behind in the Sixties, that’s his problem. Love and peace are eternal.
John Lennon


VANDANBNN st/gt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét