Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2017

Góc riêng tư/ Chào bạn thơ nữ Đồng Thị Chúc, Hà Nội


TÁC GIẢ TẬP TUYỄN CHỌN THƠ

Lục Bát Dâng tặng Mẹ Ta
ĐỒNG THỊ CHÚC
Từ Hà Nội vô Sài Gòn, ghé thăm
cặp thơ thẩn thơ Nguyễn Nguyên Bảy- Lý Phương Liên
tặng chút gió sen Tây Hồ..
TÁC GIẢ TẬP TUYỄN CHỌN THƠ

Lục Bát Dâng tặng Mẹ Ta
ĐỒNG THỊ CHÚC
Từ Hà Nội vô Sài Gòn, ghé thăm
cặp thơ thẩn thơ Nguyễn Nguyên Bảy- Lý Phương Liên
tặng chút gió sen Tây Hồ..
Ảnh chớp tại nhà, máy chủ, máy khách, treo vui.

VANDANBNN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét