Thứ Bảy, 7 tháng 10, 2017

Tranh thơ Nguyễn Thái Sơn/ Hai bài thơ của Ngọc Tình


YẾM RƠI & NỬA KHÚC TRĂNG CONG
 Thơ NGỌC TÌNH Tranh thơ NGUYỄN THÁI SƠN
Hai bài thơ của Ngọc Tình:
Yếm Rơi & Nửa Khúc Trăng Cong
VANDANBNN st/gt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét