Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2017

Sách Thơ Chân Dung 99 Nhà Văn VN Đương Đại / Nhà thơ NGUYỄN KHÔI


CẢM ƠN & TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU

Cảm ơn lão nhà thơ Nguyễn Khôi tặng sách thơ " Chân dung 99 nhà văn VN đương đại".
Trang 22, số thứ tự 45, Nguyễn Nguyên Bảy & Lý Phương Liên được họa tặng bốn câu:

/Chàng Tư Mã say thơ/ Mê mùi sen phố cổ/ "Chém gió" giữa thủ đô/ " Thơ bạn thơ" rạng rỡ/ 


CẢM ƠN & TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU
VANDANBNN Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét