Thứ Năm, 8 tháng 6, 2017

Thờ LOẠN LILI / MONG MANH


Thờ LOẠN LILI 
MONG MANH

Mong manh quá mong manh quá
Áo vàng bay áo vàng bay 
Hai tà lụa hai tà lụa 
Cỏ dưới chân hoa ngát hương

Hoa vàng nắng hoa vàng quá
Sẽ tàn nhanh ngày qua mau
Lá còn xanh hay úa vội
Tình còn không còn nơi đâu

Nắng vừa lên ngày vừa sang 
Ngày rất vội đời rất vội
Chiều qua mau đời qua mau
Đêm về vội đêm rất vội
Trăng vừa lên nguyệt khuyết tàn
Người còn không còn nơi đâu ? 
Thu về chưa lá vàng rơi !

7/5/2017 Loan LiLi
Fb cùng tên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét