Thứ Tư, 5 tháng 7, 2017

Hoàng Gia Cương / DU THƠ QUA CÁC TỈNH THÀNH/ Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng


Hoàng Gia Cương

DU THƠ QUA

CÁC TỈNH THÀNH
25.Hà Tĩnh


Đất này sinh lắm danh nhân

Đi lên từ mỗi góc sân đói nghèo

Xem ra còn đó Thúy Kiều

Phố Voi, Vũng Áng ... bao nhiêu phận đời!


26. Hải Dương


Về Nam Sách viếng cụ Mạc Đĩnh Chi

Qua Chí Linh lễ tạ thầy "Tiều Ẩn"
Vải chín đỏ vườn Lệ Chi uất hận

Ngắt một chùm dâng Kiếp Bạc, Ức Trai.


*Tiều Ẩn (người hái củi ở ẩn) là biệt danh tự đặt của
cụ Chu Văn An.


27. Hải Phòng

Cổ Trai lừng Đế nghiệp

Vĩnh Bảo - Trạng lưu danh

Cát Bà, Đồ Sơn điện sáng lung linh

"Hoa phượng đỏ" luôn trở thành điểm nhấn.

tác giả gửi bài/ mời đọc tiếp Hậu Giang

VANDANBNN gt


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét