Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2017

Hoàng Gia Cương DU THƠ QUA CÁC TỈNH THÀNH/ Lạng Sơn, Lào Cai, Long An


Hoàng Gia Cương

DU THƠ QUA
CÁC TỈNH THÀNH37. Lạng Sơn


Thành Nhà Mạc còn đây

Ải Chi Lăng còn đó

Dù kiếp kiếp đời đời lũ diều hâu nhòm ngó

Đào Mẫu Sơn vẫn trĩu quả sai hoa.38. Lào Cai

"Nơi sông Hồng chảy vào đất Việt"

Lúc yên bình, khi gầm thét cuồng điên

Phan xi păng vươn cao như niềm tin mãnh liệt

Tiếng khèn đêm da diết gọi mời ai?


39. Long An

Cặp đôi sông Vàm Cỏ

Tưới đẫm đất Long An

Tháp Mười sen đua nở

Quyện "nàng hương" thơm lừng!

tác giả gửi bài/ mời đọc tiếp Nam Định

VANDANBNN gt


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét