Thứ Hai, 10 tháng 7, 2017

Mỗi Ngày Một Sưu Tầm Cười / TỘI NGHIỆP THỂ THAO!Mỗi Ngày Một Sưu Tầm Cười


TỘI NGHIỆP THỂ THAO VN


- Tại sao thể thao Việt Nam lại kém thành tích? 

- Bởi vì thế giới không bao giờ tổ chức những môn thế mạnh 

của Việt Nam như: Cưỡi ngựa xem hoa, Qua cầu rút ván, 

Đè đầu cưỡi cổ, Ném đá giấu tay, Ăn cháo đá bát, 

Thọc gậy bánh xe, Gắp lửa bỏ tay người , Ngậm máu phun người,
Thừa gió bẻ măng, Thừa nước đục thả câu, Tát nước theo mưa, Theo đóm ăn tàn, Theo voi ăn bã mía, Bắt cá hai tay, Lên voi xuống chó..

Mỗi Ngày Một Sưu Tầm Cười
VANDANBNN st/gt


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét