Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2017

PHẠM LƯU VŨ / ĐIỀM BÀOPHẠM LƯU VŨ
ĐIỀM BÀO


Điềm báo gọi là “triệu”, ứng vào giời mà báo gọi là “thiên tinh triệu”, ứng vào đất mà báo gọi là “thủy thổ triệu”, ứng vào người mà báo gọi là “nhân giả triệu”, ứng vào vật mà báo gọi là “súc sinh triệu”…Hãy nói “súc sinh triệu” trước:
Sinh ra đã làm kiếp con trâu, đầu tuy đầu trâu, nhưng mặt như mặt ngựa. Thế mà không phải kéo cày, lại được nuôi nấng, vỗ béo, ở chuồng to như biệt phủ, ăn cỏ quý như sâm nhung, uống nước trong như giếng ngọc, học tập đủ các loại tấm gương… Cuộc đời nó tới lúc đó khác nào ông hoàng, bà chúa. Thế mà khi phát hiện thấy chủ đưa mình vào chỗ chết, lập tức nó quay đầu húc chủ chết tươi.
Cái “điềm” ấy là điềm gì? Là điềm “tớ thịnh chủ suy, tớ nguy chủ diệt”. Thả cho lũ đầy tớ tha hồ vơ vét, làm giàu… đến lúc không điều khiển nổi nó nữa mới lập mưu để diệt nó. Nó thấy nguy tất sẽ quay lại diệt chủ.
Thế còn “nhân giả triệu”?
“Nhân giả triệu” ứng vào đàn ông gọi là “dương triệu hoàn”, ứng vào đàn bà gọi là “âm triệu hộ”.
“Dương triệu hoàn” đã báo, báo liên tục hàng mấy chục năm nay…
Riêng “âm triệu hộ” thì giờ mới thấy báo. Xưa nay các triều đại, bất kể là phong kiến hay phong kiến trá hình… điềm suy báo hiệu bằng cái họa đàn bà lũng đoạn việc nước thì gọi là “nữ nhi hủy đại” (đàn bà hủy diệt triều đại).
Nay cùng lúc đưa mấy đại tẩu tẩu lên thớt. Chả phải “âm triệu hộ” nó báo đấy thì là cái gì?

theo Fb cùng tên
VANDANBNN st/gt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét