Thứ Tư, 21 tháng 2, 2018

ĐO TAY TẶNG SÁCH KINH THÀNH CỔ TÍCH/ Mùng 5 TếtĐO TAY TẶNG SÁCH KINH THÀNH CỔ TÍCH.
 Mùng 5 Tết 

Sáng Mùng 5: Bùi Huy Phác, Nguyễn Khôi,
Thìn Hồ, Trần Đình Trọng, Hoàng Dân.
Trưa Mùng 5:  Hoàng Xuân Họa, Hạt Cát Diệu Sinh, Kim Thoa, Mai Lan.
Chiều Mùng 5: Nguyễn Hiếu, Đường Văn, Hoàng Việt Hằng.
Tối Mùng 5: Lý Phát.

Sáng Mùng 5 Tết.
Hân hoan Đo tay tặng sách Kinh Thành Cổ Tích hai nhà thơ, vai anh trai : Bùi Huy Phác và Nguyễn Khôi, với lời cầu nguyện sức khỏe, tuổi trời cho tuổi 80..
Sáng Mùng 5 Tết.

Đo tay tặng sách Kinh Thành Cổ Tích: Thìn Hồ và Trần Đình Trọng, hai bạn học thời "lớp chúng mình" những năm 1954../ Lời cầu chúc sức khỏe, tuổi trời, mình mẫn sáng suốt/ Tình bạn trải 60 vẫn mãi thắm thiết/ Và Phước Lộc Thọ tử tế cho con cháu toàn gia..Sáng Mùng 5 Tết.

Đo tay tặng sách Kinh Thành Cổ Tích: Nhà văn, Thầy giáo Hoàng Dân l
ời cầu chúc tam tài toàn gia và (riêng tư) xin ơn trên ban cho Hoàng Dân bút lực nhuận hòa như mưa xuân, nắng hạ..Trưa Mùng 5 Tết.

Đo tay tặng sách Kinh Thành Cổ Tích: Anh trai, nhà thơ Hoàng Xuân Họa, Các Nhà thơ nữ: Hạt Cát Diệu Sinh, Kim Thoa, Mai Lan/ Lời cầu chúc tam tài toàn gia và xin ơn trên kích hoạt bút lực văn chượng các thi nhân..
Chiều Mùng 5 Tết.

Đo tay tặng sách Kinh Thành Cổ Tích: Nhà văn lực sĩ Nguyễn Hiếu và Nhà văn , thầy giáo Đường Văn lời cầu chúc tam tài toàn gia và xin ơn trên ban cho hai nhà văn sức khỏe tuổi trời và lực bút văn chương.
Chiều Mùng 5 Tết.

Đo tay tặng sách Kinh Thành Cổ Tích: Nhà văn nữ Hoàng Việt Hằng, lời cầu chúc tam tài toàn gia và xin ơn trên ban cho Hoàng Việt Hằng sức khỏe tuổi trời và lực bút văn chương. Cũng nhân dịp này nhà văn HVH tặng PLL bài báo xuân Tri kỷ của thi ca đăng báo Thời Nay ( ấn phẩm xuân của báo Nhân Dân)Tối Mùng 5 Tết.

Lý Phương Liên dâng sách Kinh Thành Cổ Tích ban thơ gia tiên họ Lý và Đo tay tặng sách hiêng cho m trai Lý Phát, trưởng tộc, người có tên trong thơ PLL sách KTCT.


VANDANBNN lưu ảnh.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét