Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

File flipping books Trần Huy Thuận/ Sách thơ 99 Khúc Tặng Liên của NNB


CẢM ƠN VÀ TRẦN TRỌNG GIỚI THIỆU
FLIPPING BOOKS TRẦN HUY THUẬN

Mời đọc để thấy một tấm lòng sâu nặng tình nghĩa bạn thơ văn.
 
Mời đọc để khâm phục nghị lực chiến đấu với tật ách hiểm nghèo.
 
Mời đọc để kính trọng tinh thần lạc quan và sức làm việc của anh tôi, Nhà văn Trần Huy Thuận, chủ trang web Ngang Qua Cuộc Chơi, gửi tặng.
 

Trân trọng,
Nguyễn Nguyên Bảy/ Lý Phương Liên
+

 SÁCH TỰ LẬT TRANG (FLIPPING BOOKS) 

thơ Nguyễn Nguyên Bảy
" 99 Khúc Tặng Liên
 "
http://www.flipsnack.com/5F67BDD9E8C/f7n8g559 /

/ NHẤN/ 

+
29.7.2013

File flipping books
 
nguyennguyenbay.blogspot.com

File flipping books Trần Huy Thuận/ Sách thơ Ca Bình Minh của LPL


CẢM ƠN VÀ TRẦN TRỌNG GIỚI THIỆU
FLIPPING BOOKS TRẦN HUY THUẬN

Mời đọc để thấy một tấm lòng sâu nặng tình nghĩa bạn thơ văn.
 
Mời đọc để khâm phục nghị lực chiến đấu với tật ách hiểm nghèo.
 
Mời đọc để kính trọng tinh thần lạc quan và sức làm việc của anh tôi, Nhà văn Trần Huy Thuận, chủ trang web Ngang Qua Cuộc Chơi, gửi tặng
 

Trân trọng,
Nguyễn Nguyên Bảy/ Lý Phương Liên
+


SÁCH TỰ LẬT TRANG 
(FLIPPING BOOKS)

thơ Lý Phương Liên
" Ca Bình Minh"
http:/