Thứ Hai, 31 tháng 10, 2016

Thư viện Tranh/Ảnh- album Vitoria Montesinos


TRANH ẢNH MỖI NGÀY
album Vitoria Montesinos

Thư viện Tranh Ảnh/ album của Agnieszka Nienartowicz.TRANH ẢNH MỖI NGÀY

SÁCH TBT 7 PHẦN: THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI / Thơ Nghiêm Quốc Thanh/ Đang Biên tập.

  
SÁCH TBT 7
 PHẦN: THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI
Thơ  NGHIÊM QUỐC THANH

SÁCH TBT 7 PHẦN: THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI / Thơ Nguyễn Tuyển/ Đang Biên tập.

 
SÁCH TBT 7
 PHẦN: THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI
Thơ NGUYỄN TUYỂN

SÁCH TBT 7 PHẦN: THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI / Thơ Phan Thị Vàng Anh/ Đang Biên tập.


SÁCH TBT 7
PHẦN: THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI

 Thơ PHAN THỊ VÀNG ANH

Tu thân mỗi ngày/ 108 lời khuyên của Đức Đạt Lai Lạt Ma/11-20/

IMG_4743.JPG

108 lời khuyên của Đức Đạt Lai Lạt Ma/11-20/

Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2016

SÁCH TBT 7 PHẦN: THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI / Thơ Trần Văn Cường/ Đang Biên tập.


SÁCH TBT 7
 PHẦN: THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI
Thơ TRẦN VĂN CƯỜNG

SÁCH TBT 7 PHẦN: THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI / Thơ Võ Văn Luyến/ Đang Biên tập.


SÁCH TBT 7
 PHẦN: THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI
 
Thơ VÕ VĂN LUYẾN

SÁCH TBT 7 PHẦN: THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI / Thơ Đinh Lăng/ Đang Biên tập.


SÁCH TBT 7
PHẦN: THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI

 Thơ ĐINH LĂNG

Tu thân mỗi ngày/ 108 lời khuyên của Đức Đạt Lai Lạt Ma/1-10/

IMG_4743.JPG

108 lời khuyên của Đức Đạt Lai Lạt Ma/1-10/

Thứ Tư, 26 tháng 10, 2016

Sách Thủng Thẳng Với Thơ/ Ba phản hồi của Hòng Xuân Họa/ Tân Linh/ Vĩnh Nguyên

1.Thủng thẳng với thơ chào bạn thơ Hà Nội
Hoàng Xuân Họa
2. THỦNG THẲNG VỚI THƠ
CÙNG LÝ PHƯƠNG LIÊN VÀ NGUYỄN NGUYÊN BẢY
Tân Linh
3.GIÃI BÀY CÁCH LÀM THƠ CỦA MỘT NHÀ THƠ
" Thủng Thẳng Với Thơ"
Vĩnh Nguyên

Sách Thủng Thẳng Với Thơ/ Chương 14/ Chương Kết, Trằn Trọc Tu Thân


SÁCH TBT 7 PHẦN: THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI / Thơ Trần Thị Huyền Trang/ Đang Biên tập.SÁCH TBT 7
 PHẦN: THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI

Thơ TRẦN THỊ HUYỀN TRANG

SÁCH TBT 7 PHẦN: THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI / Thơ BẢO BÌNH/ Đang Biên tập.


SÁCH TBT 7
 PHẦN: THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI
Thơ BẢO BÌNH

Thứ Ba, 25 tháng 10, 2016

TRANH CỦA GUAN ZEJU


Thủng thẳng với thơ… (phần 13)/ Những Người Đãi vàng

Red Houses 20x16" gouache on paper, live painting, Vietnam village scene (Đường Lâm), original by Nguyen Ly Phuong Ngoc

14 khúc Đó Đưa về thơ của Nguyễn Nguyên Bảy, viết vào năm 1975, và gần 40 năm sau, mới in thành sách, do NXB Văn Học ấn hành tháng 6/2011.
THỦNG THẲNG VỚI THƠ 
Nguyễn Nguyên Bảy, Đò đưa
Khúc
 13/ Những Người Đãi Vàng 
 

    Việc tu vần đã khiến cho những câu thơ viết ra đạt được những tiêu chuẩn nhất thiết phải có của nó, về tính họa trong thơ, tính nhạc trong thơ, tính tư tưởng trong thơ… …Nói cách khác, hình ảnh, hình tượng, triết lý, trí tuệ đều làm nên bởi câu chữ, mà câu chữ sử dụng trong thơ là câu chữ của vần điệu.
    Sẽ có người nói rằng: Thơ tự do chính là thơ không vần! Đúng, nó không nằm trong qui luật vần thông thường, nó tuân theo qui luật vần ẩn, vần kín kín đáo nằm trong nhịp điệu, trong các thanh bằng chắc và chấm phẩy. Đó là sự tự do trong giới hạn thơ, chứ tuyệt nhiên không phải tự do là muốn lắp ghép từ ngữ thế nào cũng được…

Thơ ĐINH NGỌC DIỆP/ đăng ký sách Vườn Năm Nhà/ Đang biên tập

CHEO 20x16" gouache on paper, Vietnam Folk Opera (Hát Chèo), original by Nguyen Ly Phuong Ngoc 

Thơ ĐINH NGỌC DIỆP
đăng ký sách thơ Vườn Năm Nhà
đang biên tập

SÁCH TBT 7 PHẦN: THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI / Thơ Vũ Thiên Kiều/ Đang Biên tập.


SÁCH TBT 7
 PHẦN: THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI

 Thơ VŨ THIÊN KIỀU

SÁCH TBT 7 PHẦN: THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI / Thơ Ngô Thúy Nga/ Đang Biên tập.


SÁCH TBT 7
 PHẦN: THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI

 Thơ NGÔ THÚY NGA

Thứ Hai, 24 tháng 10, 2016

Sách Thủng Thẳng Với Thơ/ Chương 12/ Xương Cốt Của Thơ

Thơ ĐINH NGỌC DIỆP/ đăng ký sách Vườn Năm Nhà/ Đang biên tập

CHEO 20x16" gouache on paper, Vietnam Folk Opera (Hát Chèo), original by Nguyen Ly Phuong Ngoc 


Thơ ĐINH NGỌC DIỆP
đăng ký sách thơ Vườn Năm Nhà
đang biên tập

SÁCH TBT 7 PHẦN: THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI / Thơ Kiều Giang/ Đang Biên tập.


SÁCH TBT 7
 PHẦN: THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI

 Thơ KIỀU GIANG

SÁCH TBT 7 PHẦN: THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI Thơ NGUYỄN BÀNG/ đang biên tậpSÁCH TBT 7
 PHẦN: THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI
 
Thơ NGUYỄN BÀNG

Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2016

Sách Thủng Thẳng Với Thơ/ Chương 11/ Từ Trời Đất Đến Trăng Sao...

14 khúc Đó Đưa về thơ của Nguyễn Nguyên Bảy, viết vào năm 1975, và gần 40 năm sau, mới in thành sách, do NXB Văn Học ấn hành tháng 6/2011.
THỦNG THẲNG VỚI THƠ
  Nguyễn Nguyên Bảy, Đò đưa
Khúc 11/ Từ Trời Đất Đến Trăng Sao...