Thứ Ba, 25 tháng 10, 2016

Thủng thẳng với thơ… (phần 13)/ Những Người Đãi vàng

Red Houses 20x16" gouache on paper, live painting, Vietnam village scene (Đường Lâm), original by Nguyen Ly Phuong Ngoc

14 khúc Đó Đưa về thơ của Nguyễn Nguyên Bảy, viết vào năm 1975, và gần 40 năm sau, mới in thành sách, do NXB Văn Học ấn hành tháng 6/2011.
THỦNG THẲNG VỚI THƠ 
Nguyễn Nguyên Bảy, Đò đưa
Khúc
 13/ Những Người Đãi Vàng 
 

    Việc tu vần đã khiến cho những câu thơ viết ra đạt được những tiêu chuẩn nhất thiết phải có của nó, về tính họa trong thơ, tính nhạc trong thơ, tính tư tưởng trong thơ… …Nói cách khác, hình ảnh, hình tượng, triết lý, trí tuệ đều làm nên bởi câu chữ, mà câu chữ sử dụng trong thơ là câu chữ của vần điệu.
    Sẽ có người nói rằng: Thơ tự do chính là thơ không vần! Đúng, nó không nằm trong qui luật vần thông thường, nó tuân theo qui luật vần ẩn, vần kín kín đáo nằm trong nhịp điệu, trong các thanh bằng chắc và chấm phẩy. Đó là sự tự do trong giới hạn thơ, chứ tuyệt nhiên không phải tự do là muốn lắp ghép từ ngữ thế nào cũng được…

Thơ ĐINH NGỌC DIỆP/ đăng ký sách Vườn Năm Nhà/ Đang biên tập

CHEO 20x16" gouache on paper, Vietnam Folk Opera (Hát Chèo), original by Nguyen Ly Phuong Ngoc 

Thơ ĐINH NGỌC DIỆP
đăng ký sách thơ Vườn Năm Nhà
đang biên tập

Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2016

Sách Thủng Thẳng Với Thơ/ Chương 11/ Từ Trời Đất Đến Trăng Sao...

14 khúc Đó Đưa về thơ của Nguyễn Nguyên Bảy, viết vào năm 1975, và gần 40 năm sau, mới in thành sách, do NXB Văn Học ấn hành tháng 6/2011.
THỦNG THẲNG VỚI THƠ
  Nguyễn Nguyên Bảy, Đò đưa
Khúc 11/ Từ Trời Đất Đến Trăng Sao...

Thơ ĐINH NGỌC DIỆP/ đăng ký sách Vườn Năm Nhà/ Đang biên tập

CHEO 20x16" gouache on paper, Vietnam Folk Opera (Hát Chèo), original by Nguyen Ly Phuong Ngoc 

Thơ ĐINH NGỌC DIỆP
đăng ký sách thơ Vườn Năm Nhà
đang biên tập

40 câu nói ý nghĩa về cuộc sống / 1-10

Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2016

Sách Thủng Thẳng Với Thơ/ Chương 10/Luận Về Những Chiếc Áo Của Thơ


14 khúc Đó Đưa về thơ của Nguyễn Nguyên Bảy, viết vào năm 1975, và gần 40 năm sau, mới in thành sách, do NXB Văn Học ấn hành tháng 6/2011.

  THỦNG THẲNG VỚI THƠ
 Nguyễn Nguyên Bảy, Đò đưa
Khúc 10/ Luận Về Những Chiếc Áo Của Thơ

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2016

Thứ Năm, 20 tháng 10, 2016

Thứ Tư, 19 tháng 10, 2016

Sách Thủng Thẳng Với Thơ/ Chương 7/ Tung Cánh Đại Bàng

14 khúc Đó Đưa về thơ của Nguyễn Nguyên Bảy, viết vào năm 1975, và gần 40 năm sau, mới in thành sách, do NXB Văn Học ấn hành tháng 6/2011.
  THỦNG THẲNG VỚI THƠ
 Nguyễn Nguyên Bảy, Đò đưa
Khúc7/ Tung Cánh Đại Bàng

Thứ Ba, 18 tháng 10, 2016

Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2016

Sách Thủng Thẳng Với Thơ/ Chương 5/ Nước Nguồn Mát Trong


14 khúc Đó Đưa về thơ của Nguyễn Nguyên Bảy, viết vào năm 1975, và gần 40 năm sau, mới in thành sách, do NXB Văn Học ấn hành tháng 6/2011.
  THỦNG THẲNG VỚI THƠ
 Nguyễn Nguyên Bảy, Đò đưa
Khúc 5/ Nước Nguồn Mát Trong

Tu thân/ Vợ nói 1 câu khiến chồng để đèn sáng suốt đêm

 

Vợ nói một câu khiến chồng để đèn sáng suốt đêm

Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2016

Sách Thủng Thẳng Với Thơ/ Chương 4/ Khi ngôi sao rụng chín


14 khúc Đó Đưa về thơ của Nguyễn Nguyên Bảy, viết vào năm 1975, và gần 40 năm sau, mới in thành sách, do NXB Văn Học ấn hành tháng 6/2011.

   THỦNG THẲNG VỚI THƠ
 
Nguyễn Nguyên Bảy, Đò đưa
 
Khúc 4/ Khi ngôi sao rụng chín

Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2016

Thứ Năm, 13 tháng 10, 2016

Sách Thủng Thẳng Với Thơ/ Chương 2/ Thân Ái Chào các Bạn

14 khúc Đó Đưa về thơ của Nguyễn Nguyên Bảy, viết vào năm 1975, và gần 40 năm sau, mới in thành sách, do NXB Văn Học ấn hành tháng 6/2011.

THỦNG THẲNG VỚI THƠ
 
Nguyễn Nguyên Bảy, Đò đưa
Khúc 2/ Thân Ái Chào các Bạn

Thơ NGUYỄN XUÂN NHA / đăng ký tham gia sách Vườn Năm Nhà

CHEO 20x16" gouache on paper, Vietnam Folk Opera (Hát Chèo), original by Nguyen Ly Phuong Ngoc

Thơ NGUYỄN XUÂN NHA
 
đăng ký tham gia sách Vườn Năm Nhà

Nguyễn Xuân Nha

Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2016

Thơ NGUYỄN KHÔI/ HOA SỮA ĐẦU MÙAThơ NGUYỄN KHÔI 
  
HOA SỮA ĐẦU MÙA
"Hoa Sữa thơm lòng thương nhớ ai"
Tặng : BNN & Lý Phương Liên

Thơ NGUYỄN XUÂN NHA / đăng ký tham gia sách Vườn Năm Nhà

CHEO 20x16" gouache on paper, Vietnam Folk Opera (Hát Chèo), original by Nguyen Ly Phuong Ngoc


Thơ NGUYỄN XUÂN NHA
 
đăng ký tham gia sách Vườn Năm Nhà 

Đọc 99 Khúc Tặng Liên/ Thơ Nguyễn Nguyên Bảy

 

99 KH
ÚC YÊU THƯƠNG
 
(Đọc 99 Khúc Tặng Liên/ Thơ Nguyễn Nguyên Bảy)
Hoàng Việt Hằng

Chẳng thà về ở ẩn với thơ/ Nguyễn Nguyên Bẩy đã từng viết như vậy, nhưng mới đây anh vừa ra mắt bạn đọc  99 khúc thơ tình tặng Liên (nhà xuất bản Văn Học năm 2012). Thơ anh đầy ắp tình nghĩa quê hương, da diết với mùa đông Hà Nội, nóng bỏng  mùa hè yêu thương và nhân ái với một  nửa của mình. Nhà thơ Lý Phương Liên, người đã cùng anh/ trả hết sướng vui nạn ách/chuyền tay chữ hát xuống thuyền. Người mà /anh ôm em đầy một ngực. Tác giả đã chan cả đau khổ  vào thi ca, tình nghĩa vợ chồng, chan vào nhân gian  những câu thơ đắm đuối vì con người.

SỰ THĂNG HOA VÀ BÚT PHÁP HIỆN ĐẠI TRONG 99 KHÚC TẶNG LIÊN/ Nhà thơ NGUYỄN MINH KHIÊM


SỰ THĂNG HOA VÀ BÚT PHÁP HIỆN ĐẠI
TRONG 99 KHÚC TẶNG LIÊN

Nhà thơ NGUYỄN MINH KHIÊM

Thơ NNB/ 99 KHÚC TẶNG LIÊN/ Bài 097, 098,099


Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY
99 KHÚC TẶNG LIÊN
NXB VĂN HỌC
THỨ TỰ: 097. Tôi cầu xin tôi.
098. Tôi vuông. 099. Chân Hương

Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2016

Thơ ĐINH NGỌC DIỆP / ANH NHỚ EM ĐAU ĐẾN TỪNG HƠI THỞ.Thơ Đ
INH NGỌC DIỆP

Thơ NGUYỄN XUÂN NHA/ đăng ký tham gia sách Vườn Năm Nhà

CHEO 20x16" gouache on paper, Vietnam Folk Opera (Hát Chèo), original by Nguyen Ly Phuong NgocThơ NGUYỄN XUÂN NHA
 
đăng ký tham gia sách Vườn Năm Nhà

Thơ NNB/ 99 KHÚC TẶNG LIÊN/ Bài 093, 095, 096


Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY

99 KHÚC TẶNG LIÊN

NXB VĂN HỌC

THỨ TỰ: 096. Tụng Trời, Đất và Người
095. Thoi đưa

Thơ NNB/ 99 KHÚC TẶNG LIÊN/ Bài 093, 094

Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY
99 KHÚC TẶNG LIÊN

NXB VĂN HỌC

THỨ TỰ: 094. Viết trên giường bệnh
093. Tiệc Tình