Thứ Tư, 11 tháng 11, 2015

Phong thủy cho xe hơi Tạp chí Esquire/ Bài NNB

Phong thủy cho xe hơi
Tạp chí Esquire/ Bài NNB

“Nên chọn ô tô màu nào thì hợp tuổi, hợp mệnh, giúp làm ăn hanh thông, may mắn?”, đó là thắc mắc thường xuyên của chủ nhân những chiếc bốn bánh quan tâm đến phong thủy

Thứ Hai, 9 tháng 11, 2015

Thơ KHÁNH NGUYỄN/ Nguyễn Đăng Luận gtThơ KHÁNH NGUYỄN/
                             Nguyễn Đăng Luận gt
                                    

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2015

Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015

Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY / TRƯỚC MỘ ĐẠM TIÊN

Kết quả hình ảnh cho hÌNH ẢNH NHANG KHÓI

Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY


TRƯỚC MỘ ĐẠM TIÊN


Nàng xè xè nằm nghe nhang khói

Mát lòng lời thương xót Đạm Tiên
Tội nghiệp mộ lăng xây chìm nổi
Vong giật thót hồn trước biến thiên..

Sai gòn, 7.2015
Thơ BNN