Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2014

Mời chia sẻ/Tôn vinh Thơ Bạn Thơ1/ Phần 1/ 99 Câu thơ hay

NHIỀU TÁC GIẢ
Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy
(Chủ biên)

 
THƠ BẠN THƠ. 1

 
NXB VĂN HỌC
 Lời thưa,

Cảm ơn các đấng sinh thành và gây dựng Thi Đàn Việt, cảm ơn các thi nhân tiền bối giờ này nơi cõi khác vẫn mong đợi ngâm ca tình thơ con cháu. Cảm ơn và kính dâng lên miền thiêng thơ những áng thơ thời chúng tôi đang sống.
Cảm ơn thơ, Cảm ơn các người thơ cao cả đã ban cho chúng tôi vinh dự thực hiện ước mơ tự nguyện được đọc chọn và nhân bản quảng bá những bông thơ bầu bạn. Bảo là ước mơ tự nguyện, bởi đây là sự tri ân đạo lý với thơ và các bạn thơ đã sinh dưỡng đức tin, trợ cứu đời sống, chỉ dạy chúng tôi tu thân sống làm người tử tế.
Cảm ơn các bạn thơ mở lòng đón nhận sách Thơ Bạn. Xin hỷ xả chúng tôi kiến văn giới hạn trước vườn thơ trăm hoa, khó tránh việc đọc chọn còn nhầm quên mạch nguồn tiềm ẩn. Xin hỷ xả chúng tôi tâm chưa đắc bồ đề còn chịu áp lực đời thường, tình thơ còn vướng lụy sân si. Xin hỷ xả và nuôi dưỡng đức tin, đã là thơ đúng nghĩa và hay, không sớm thì muộn, chưa hôm nay sẽ ngày mai, chưa kịp quảng bá trong sách Thơ này sẽ được in trong sách Thơ tiếp sau, chúng tôi sót quên, các bạn thơ khác sẽ nhớ, sẽ đọc chọn, là Thơ hay, nhất định sẽ hiển lộ sắc hương.
Cảm ơn thơ kết nối tình thơ. Cảm ơn Thơ Bạn góp điệu vần vinh danh Thi Đàn Việt. Cảm ơn bạn thơ đã hưởng ứng, trợ sức chọn đọc, phát hiện thơ . Xin nắm tay nhau, đồng lòng, hiệp sức cùng đi tiếp hành trình Thơ Bạn.
Hè 2012
Lý Phương Liên, Nguyễn Nguyên Bảy

A  99 CÂU THƠ

Thả về trời ngày Rằm Giêng

năm Ngàn tuổi Kinh Thành Cổ Tích

1. Thốn tam thù vị như hôi thố
Văn thuyết tiên hoàng lệ ám huy
Ý nghĩa:
Tấc lòng này hẳn chưa nguội lạnh như tro đất
Nghe nói đến Tiên hoàng luống gạt thầm giọt lệ
( Chu Văn An - Miệt trì)

2. Tạp tải hư danh an dụng xứ
Hồi đầu vạn sự phó Nam kha
Ý nghĩa:
Ba chục năm hư danh có dùng được vào việc gì
Quay đầu lại vạn sự phó cho giấc Nam Kha.
(Nguyễn Trãi - Loạn hậu cảm tác)

3. Áo chàng đỏ tựa ráng pha
Ngựa chàng sắc trắng như là tuyết in
(Đoàn Thị Điểm – Chinh phụ ngâm khúc)

4. Tuyết in sắc ngựa câu giòn
Cỏ pha màu áo nhuộm non da trời
(Nguyễn Du)

5. Mành rủ liễu, tán dương tùng
Trúc khua vách đá, lan lồng áo tiên
(Phạm Thái – 1776 – 1813)

6. Ấy ai thăm ván cam lòng vậy,
Ngán nỗi ôm đàn những tấp tênh!
(Hồ Xuân Hương - Tự tình 3)

7. Tình ấy trăng kia ai biết với,
Chia làm hai nửa dọi hai bên
(Nguyễn Công Trứ - 1778 – 1858)

8. Nghĩ nguồn cơn thẹn với trời xanh,
Tường nông nỗi giận cùng trăng bạc
(Cao Bá Quát – 1809 - 1855)

9. Nào ai có tiếc ai đâu
Áo bông ai ướt, khăn đầu ai khô?
(Tú Xương - Nhớ bạn)

10. Câu thơ nghĩ đắn đo không viết
Viết đưa ai, ai biết mà dưa+
(Nguyễn Khuyến – Khóc Dương Khuê)

Mời chia sẻ/Tôn vinh Thơ Bạn Thơ1/ B THƠ NGƯỜI THƠ ĐÃ MẤT/ Thơ Trần Hòa Bình/ 2. Thơ Nguyễn Trọng Định. / 3. Thơ Bùi Giáng./ 4. Thơ Hải Kỳ./ 5. Thơ Nguyễn Lâm./ 6. Thơ Lưu Trọng Lư/ 7 Thơ Dương Kiều Minh/ 8. Thơ Tường Vân./ 9. Thơ Lê Trí Viễn.

NHIỀU TÁC GIẢ
Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy
(Chủ biên)

 
THƠ BẠN THƠ. 1
NXB VĂN HỌC
B
THƠ NGƯỜI THƠ ĐÃ MẤT
1. Thơ Trần Hòa Bình. 019/ 2. Thơ Nguyễn Trọng Định. 025/ 3. Thơ Bùi Giáng. 027 / 4. Thơ Hải Kỳ. 028 / 5. Thơ Nguyễn Lâm. 033/ 6. Thơ Lưu Trọng Lư. 038 / 7 Thơ Dương Kiều Minh. 040/ 8. Thơ Tường Vân. 044/ 9. Thơ Lê Trí Viễn. 049

Mời chia sẻ/Tôn vinh Thơ Bạn Thơ1/ Phần 3, Thơ Người Thơ đương thời: 1. Phạm Đình Ân/ 2. Nguyễn Việt Chiến/ 3. Văn Chinh/ 4. Nguyễn Đình Chính/ 5. Hoàng Gia Cương/ 6. Lâm Thị Mỹ Dạ/ 7. Bạch Diệp/ 8. Thủy Hướng Dương/ 9. Lê Bá Duy/ 10. Lê Xuân Đố..

NHIỀU TÁC GIẢ
Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy
(Chủ biên)

 
THƠ BẠN THƠ. 1


NXB VĂN HỌC
Phần 3, Thơ Người Thơ đương thời:
1. Phạm Đình Ân/ 2. Nguyễn Việt Chiến/ 3. Văn Chinh/ 4. Nguyễn Đình Chính/ 5. Hoàng Gia Cương/ 6. Lâm Thị Mỹ Dạ/ 7. Bạch Diệp/ 8. Thủy Hướng Dương/ 9. Lê Bá Duy/ 10. Lê Xuân Đố..

Mời chia sẻ/Tôn vinh Thơ Bạn Thơ1/ Phần 4, Thơ Người Thơ đương thời: 11. Lý Viễn Giao/ 12. Đông Hà/ 13. Nguyễn Thị Ngọc Hà/ 14. Trần Thu Hà/ 15. Trần Vân hạc/ 16. Hoàng Việt Hằng/ 17. Phạm Hầu/ 18. Nguyễn hậu/ 19. Trần Ninh Hồ/ 20. Nguyễn Văn Hòa..

NHIỀU TÁC GIẢ
Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy
(Chủ biên)

 
THƠ BẠN THƠ. 1

 
NXB VĂN HỌC
Phần 4, Thơ Người Thơ đương thời:
11. Lý Viễn Giao/ 12. Đông Hà/ 13. Nguyễn Thị Ngọc Hà/ 14. Trần Thu Hà/ 15. Trần Vân hạc/ 16. Hoàng Việt Hằng/ 17. Phạm Hầu/ 18. Nguyễn hậu/ 19. Trần Ninh Hồ/ 20. Nguyễn Văn Hòa..

Mời chia sẻ/Tôn vinh Thơ Bạn Thơ 1/ Phần 5, Thơ Người Thơ đương thời: 21. Thơ Hoàng Xuân Họa./ 22. Thơ Tô Hoàng./ 23. Thơ Trần Đình Hoành./ 24. Thơ Nguyễn Minh Khiêm./ 25. Thơ Nguyễn Khôi./ 26. Thơ Nhất Lâm/ 27. Thơ Quốc Long/ 28. Thơ Vũ Bình Lục./ 29. Thơ Am Các Minh/ 30. Thơ Ngô Minh

NHIỀU TÁC GIẢ
Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy
(Chủ biên)
 
THƠ BẠN THƠ.1
.
 
NXB VĂN HỌC

Ph
ần 5, Thơ Người Thơ đương thời:

21. Thơ Hoàng Xuân Họa./ 22. Thơ Tô Hoàng./ 23. Thơ Trần Đình Hoành./ 24. Thơ Nguyễn Minh Khiêm./ 25. Thơ Nguyễn Khôi./ 26. Thơ Nhất Lâm/ 27. Thơ Quốc Long/ 28. Thơ Vũ Bình Lục./ 29. Thơ Am Các Minh/ 30. Thơ Ngô Minh

Mời chia sẻ/Tôn vinh Thơ Bạn Thơ 1/ Phần 6, Thơ Người Thơ đương thời: 31. Thơ Mai Quỳnh Nam/ 32. Thơ Bích/39. Nguyễn Khắc Phục/ 40. Vũ Quần Phương. Ngọc/ 33. Thơ Lê Hoài Nguyên/ 34. Thơ Nhụy Nguyên./ 35. Thơ Vĩnh Nguyên/ 36 Lê Thiếu Nhơn/ 37. Võ Thi Nhung/ 38. Trần Nhương/39. Nguyễn Khắc Phục/ 40. Vũ Quần Phương.

NHIỀU TÁC GIẢ
Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy
(Chủ biên)


 
THƠ BẠN THƠ. 1


 
NXB VĂN HỌC
Phần 6, Thơ Người Thơ đương thời:
31. Thơ Mai Quỳnh Nam/ 32. Thơ Bích Ngọc/ 33. Thơ Lê Hoài Nguyên/  34. Thơ Nhụy Nguyên./ 35. Thơ Vĩnh Nguyên/ 36/ Lê Thiếu Nhơn/ 37. Võ Thi Nhung/ 38. Trần Nhương/ 39. Nguyễn Khắc Phục/ 40. Vũ Quần Phương.

Mời chia sẻ/Tôn vinh Thơ Bạn Thơ 1/ Phần 7, Thơ Người Thơ đương thời: 51. Thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường/ 52. Thơ Ngọc Tuyết/ 53. Thơ Phùng Hải Yến/ 54. Thơ Triệu Xuân/ Tổng mục lục/ Nội dung bìa 4/

NHIỀU TÁC GIẢ
Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy
(Chủ biên)
 

THƠ BẠN THƠ. 1

NXB VĂN HỌC
 
Phần 7, Thơ Người Thơ đương thời:
 
51. Thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường/ 52. Thơ Ngọc Tuyết/ 53. Thơ Phùng Hải Yến/ 54. Thơ Triệu Xuân/ Tổng mục lc/ Nội dung bìa 4/ 

Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2014

Mời chia sẻ/Tôn vinh Thơ Bạn Thơ1/ 1/ Lời thưa/ Thơ Hoài Anh/ Trần Hòa Bình/ Nguyễn Trọng Định/ Thơ Bùi Giáng

NNB: Sau khi đã post lên mạng trọn bộ văn bản ba tập Thơ Bạn Thơ 1, 2, 3/ Chúng tôi tiếp tục post lên mạng trọn bộ ba tập thơ nói trên qua băng hình mộc, do người chủ trương đọc chay, với tấm lòng trân trọng, khách quan, vô tư, công bằng, để cùng bạn đọc thẩm thơ bạn thơ, cao hứng thì đò đưa những áng thơ  sạch, xanh, đẹp. Bởi chúng ta đang bước vào khúc tuyển chọn thơ hay cho các tập HÒA CA. Kính mời các bạn quan tâm, yêu thích, nhín thời gian cùng nghe. 
VIDEO THƠ BẠN THƠ 1
Lời Thưa
 Thơ Hoài Anh/ Trần Hòa Bình/ 
Nguyễn Trọng Định/
Búi Giáng/

NguyenBay Nguyen đã chia sẻ một video với bạn trên YouTube


Thơ Bạn thơ là tập 1 trong bộ sách Thơ Hay 5 tập., NXB Văn học ấn hành 8.2012 do Lý Phương Liên và Nguyễn Nguyên Bảy chủ biên. Thơ bạn thơ gồm 3 phần, phần một/ 99 câu thơ hay, phần hai Thơ người thơ đạ mất 10 tác giả và phần ba, thơ người thơ đương thời, gồm 55 tác giả. Lời Thưa là bài viết cũa Lý Phương Liên Nguyễn Nguyên Bảy đầu sách...

Cảm ơn và kính báo/ Tặng sách & Mời nhận sách Văn Bạn Văn 2


TẶNG SÁCH & MỜI NHẬN SÁCH VĂN BẠN VĂN 2