Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2016

VỚI ANH BA DŨNG / Xuân Ba

VỚI ANH BA DŨNG
Xuân Ba

I
Chiều muộn ngày 8-3 năm 2016
Nhà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói đúng hơn là nhà công vụ, 55 Phan Đình Phùng.
Trước mấy ngày, tiếp được lời nhắn của trung tướng nhà văn Hữu Ước nội dung là Thủ tướng muốn mời mấy anh em nhà văn đến dự bữa cơm thân. Bắt đầu lúc 6 giờ hơn. Mưa lây rây bụi. Nồm ẩm.