Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2017

Nguyễn Nguyên Bảy/Tiểu thuyết TÌNH BIỂN / Sắp tái bản/


VANDANBNN : TÌNH BIỂN Tiểu thuyết của Nguyễn Nguyên Bảy, in 29.150 cuốn, khổ 15x19 tại Xí nghiệp in số 2. Số XB 028/ GPNT-SP ngày 23/03/87 NXB Tổng Hợp Kiên Giang, In xong và nộp lưu chiểu tháng 6.1987. Đã làm phim video hai tập BIỂN GỌI, đạo diễn Đoàn Bá, diễn viên chính Mai Phương, Nguyễn Dương.., do Đài HTV9 TpHCM và Cty OSC Vũng Tàu phối hợp thực hiện. 
Sách được lưu trữ tại nhiều thư viện lớn trong và ngoài nước, được nhân bản tại Mỹ, đăng tải trên internet ( http://vnthuquan.org/truyen/truyen.aspxtid=2qtqv3m3237ntnmn4n4n31n343tq)
Văn bản đăng tải dưới đây dạng Tiểu thuyết rút gọn, sắp tái bản. Mời đọc.

TÌNH BIỂN
Tiểu thuyết/ Sắp tái bản
NGUYỄN NGUYÊN BẢY
6. Mời Nhập Cuộc

Thư viện Tranh Ảnh/ album Christian Schloe


TRANH ẢNH MỖI NGÀY
album Christian Schloe
VANDANBNN st/gt

Thơ NGUYỄN NGỌC HƯNG / đăng ký sách thơ Vườn Năm Nhà/ đang biên tập/ 6-10/ Thơ NGUYỄN NGỌC HƯNG
 đăng ký sách thơ Vườn Năm Nhà/ đang biên tập/ 6-10/

Thơ NGUYỄN NGỌC HƯNG đăng ký sách thơ Vườn Năm Nhà/ đang biên tập/ 1-5/ Thơ NGUYỄN NGỌC HƯNG
 đăng ký sách thơ Vườn Năm Nhà/ đang biên tập/ 1-5/

Thứ Năm, 30 tháng 3, 2017

Nguyễn Nguyên Bảy/Tiểu thuyết TÌNH BIỂN / Sắp tái bản/


VANDANBNN : TÌNH BIỂN Tiểu thuyết của Nguyễn Nguyên Bảy, in 29.150 cuốn, khổ 15x19 tại Xí nghiệp in số 2. Số XB 028/ GPNT-SP ngày 23/03/87 NXB Tổng Hợp Kiên Giang, In xong và nộp lưu chiểu tháng 6.1987. Đã làm phim video hai tập BIỂN GỌI, đạo diễn Đoàn Bá, diễn viên chính Mai Phương, Nguyễn Dương.., do Đài HTV9 TpHCM và Cty OSC Vũng Tàu phối hợp thực hiện. 
Sách được lưu trữ tại nhiều thư viện lớn trong và ngoài nước, được nhân bản tại Mỹ, đăng tải trên internet ( http://vnthuquan.org/truyen/truyen.aspxtid=2qtqv3m3237ntnmn4n4n31n343tq)
Văn bản đăng tải dưới đây dạng Tiểu thuyết rút gọn, sắp tái bản. Mời đọc.

TÌNH BIỂN
Tiểu thuyết/ Sắp tái bản
NGUYỄN NGUYÊN BẢY
5. Biệt Thự Chim Xanh 

Thư viện Tranh Ảnh/ album của Masato's Watercolor.


TRANH ẢNH MỖI NGÀY
 
album của Masato's Watercolor.
 
VANDANBNN st/gt

Thư viện Tranh Ảnh/ album: Sunita Khedekar


TRANH ẢNH MỖI NGÀY
 
album: Sunita Khedekar
 
VANDANBNN st/gt

Thứ Tư, 29 tháng 3, 2017

Nguyễn Nguyên Bảy/Tiểu thuyết TÌNH BIỂN / Sắp tái bản/


VANDANBNN : TÌNH BIỂN Tiểu thuyết của Nguyễn Nguyên Bảy, in 29.150 cuốn, khổ 15x19 tại Xí nghiệp in số 2. Số XB 028/ GPNT-SP ngày 23/03/87 NXB Tổng Hợp Kiên Giang, In xong và nộp lưu chiểu tháng 6.1987. Đã làm phim video hai tập BIỂN GỌI, đạo diễn Đoàn Bá, diễn viên chính Mai Phương, Nguyễn Dương.., do Đài HTV9 TpHCM và Cty OSC Vũng Tàu phối hợp thực hiện. 
Sách được lưu trữ tại nhiều thư viện lớn trong và ngoài nước, được nhân bản tại Mỹ, đăng tải trên internet ( http://vnthuquan.org/truyen/truyen.aspxtid=2qtqv3m3237ntnmn4n4n31n343tq)
Văn bản đăng tải dưới đây dạng Tiểu thuyết rút gọn, sắp tái bản. Mời đọc.

TÌNH BIỂN
Tiểu thuyết/ Sắp tái bản
NGUYỄN NGUYÊN BẢY
4. Quyết Định Thứ Nhất Của Năm Lê

Thư viện Tranh Ảnh/ Phụ nữ Pháp gợi cảm trong tranh Louis Icart

Phụ nữ Pháp gợi cảm trong tranh Louis Icart

Thứ Ba, 28 tháng 3, 2017

Nguyễn Nguyên Bảy/Tiểu thuyết TÌNH BIỂN / Sắp tái bản/


VANDANBNN : TÌNH BIỂN Tiểu thuyết của Nguyễn Nguyên Bảy, in 29.150 cuốn, khổ 15x19 tại Xí nghiệp in số 2. Số XB 028/ GPNT-SP ngày 23/03/87 NXB Tổng Hợp Kiên Giang, In xong và nộp lưu chiểu tháng 6.1987. Đã làm phim video hai tập BIỂN GỌI, đạo diễn Đoàn Bá, diễn viên chính Mai Phương, Nguyễn Dương.., do Đài HTV9 TpHCM và Cty OSC Vũng Tàu phối hợp thực hiện. 
Sách được lưu trữ tại nhiều thư viện lớn trong và ngoài nước, được nhân bản tại Mỹ, đăng tải trên internet ( http://vnthuquan.org/truyen/truyen.aspxtid=2qtqv3m3237ntnmn4n4n31n343tq)
Văn bản đăng tải dưới đây dạng Tiểu thuyết rút gọn, sắp tái bản. Mời đọc.

TÌNH BIỂN
Tiểu thuyết / Sắp tái bản
NGUYỄN NGUYÊN BẢY
3. Biệt Thự Cẩm Vân

Thư viện Tranh Ảnh/ album: Pashk Pervathi


TRANH ẢNH MỖI NGÀY
album: Pashk Pervathi 
VANDANBNN st/gt

Thư viện Tranh Ảnh/ album: Chen YuLian


TRANH ẢNH MỖI NGÀY
album: Chen YuLian
VANDANBNN st/gt

Tu thân/ NHÀ SƯ VÀ CÔ LÁI ĐÒNguyễn Nguyên Bảy:

Khi chữ Tâm còn làm ta biết sợ
  Bể đời bớt mênh mông.. 


 NHÀ SƯ VÀ CÔ LÁI ĐÒ

Thứ Hai, 27 tháng 3, 2017

Nguyễn Nguyên Bảy/Tiểu thuyết TÌNH BIỂN / Sắp tái bản/


VANDANBNN : TÌNH BIỂN Tiểu thuyết của Nguyễn Nguyên Bảy, in 29.150 cuốn, khổ 15x19 tại Xí nghiệp in số 2. Số XB 028/ GPNT-SP ngày 23/03/87 NXB Tổng Hợp Kiên Giang, In xong và nộp lưu chiểu tháng 6.1987. Đã làm phim video hai tập BIỂN GỌI, đạo diễn Đoàn Bá, diễn viên chính Mai Phương, Nguyễn Dương.., do Đài HTV9 TpHCM và Cty OSC Vũng Tàu phối hợp thực hiện. 
Sách được lưu trữ tại nhiều thư viện lớn trong và ngoài nước, được nhân bản tại Mỹ, đăng tải trên internet ( http://vnthuquan.org/truyen/truyen.aspxtid=2qtqv3m3237ntnmn4n4n31n343tq)
Văn bản đăng tải dưới đây dạng Tiểu thuyết rút gọn, sắp tái bản. Mời đọc.

TÌNH BIỂN
Tiểu thuyết / Sắp tái bản
NGUYỄN NGUYÊN BẢY
2. Đôi Bạn Già

MẠNH THƯỜNG QUÂNMẠNH THƯỜNG QUÂN

Người ta đã quen dùng từ Mạnh Thường Quân để chỉ những nhà tài trợ hảo tâm, từ thiện. Tuy nhiên nguồn gốc của nó thì không phải ai cũng hiểu rõ. Đằng sau cái tên ấy là rất nhiều câu chuyện ý nghĩa.
Hãy cùng vặn ngược kim đồng hồ về ngược lại 2500 năm trước khi Trung Quốc đang ở thời kỳ “Chiến Quốc”. Đó là lúc thiên hạ rối ren, loạn lạc, mỗi chư hầu nổi dậy cát cứ một nơi. Mạnh nhất có 7 nước: Tần, Sở, Tề, Hàn, Yên, Triệu, Nguỵ, gọi là “Thất hùng”, liên tục xảy ra tranh chấp quân sự.
Dù chiến loạn liên miên nhưng đây lại là một trong những thời kỳ phát triển rất rực rỡ của văn minh, học thuật, kỹ thuật. Đồng thời Chiến Quốc cũng là thời đại sản sinh ra rất nhiều bậc anh hùng, văn võ thao lược. Người ta thường nhắc đến “Tứ đại công tử” thời Chiến Quốc bao gồm: Mạnh Thường Quân nước Tề, Bình Nguyên Quân nước Triệu, Tín Lăng Quân nước Nguỵ và Xuân Thân Quân nước Sở. Trong số đó, Mạnh Thường Quân chính là người hoạt động sớm nhất.

40 CÂU NÓI HAY NÊN ĐỌC /1-20/

40 CÂU NÓI NÊN ĐỌC /21-40/


40 CÂU NÓI NÊN ĐỌC /21-40/

Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2017

Nguyễn Nguyên Bảy/Tiểu thuyết TÌNH BIỂN / Sắp tái bản/


VANDANBNN : TÌNH BIỂN Tiểu thuyết của Nguyễn Nguyên Bảy, in 29.150 cuốn, khổ 15x19 tại Xí nghiệp in số 2. Số XB 028/ GPNT-SP ngày 23/03/87 NXB Tổng Hợp Kiên Giang, In xong và nộp lưu chiểu tháng 6.1987. Đã làm phim video hai tập BIỂN GỌI, đạo diễn Đoàn Bá, diễn viên chính Mai Phương, Nguyễn Dương.., do Đài HTV9 TpHCM và Cty OSC Vũng Tàu phối hợp thực hiện. 
Sách được lưu trữ tại nhiều thư viện lớn trong và ngoài nước, được nhân bản tại Mỹ, đăng tải trên internet ( http://vnthuquan.org/truyen/truyen.aspxtid=2qtqv3m3237ntnmn4n4n31n343tq)
Văn bản đăng tải dưới đây dạng Tiểu thuyết rút gọn, sắp tái bản. Mời đọc.

TÌNH BIỂN
Tiểu thuyết / Sắp tái bản
NGUYỄN NGUYÊN BẢY
1. Người Đàn Bà Mặc Đồ Tang

Thư viện Tranh Ảnh/ Những đóa hoa rực rỡ trong tranh Thomas Darnell

TRANH ẢNH MỖI NGÀY
album Thomas Darnell
 
VANDANBNN st/gt

Thư viện Tranh,ảnh/ album Thomas Shotter Boys - Châu Âu màu nước.TRANH ẢNH MỖI NGÀY
album Thomas Shotter Boys - Châu Âu màu nước.
VANDANBNN st/gt

Thứ Năm, 23 tháng 3, 2017

TRẦN VÂN HẠC / MIÊN MAN VỚI SÔNG CÁI MỈM CƯỜI

TIỄN ĐƯA TRẦN VÂN HẠC VỀ MIỀN CỰC LẠC
Giờ viếng từ 7 giờ đến 9 giờ ngày 23-3-2017
Địa điểm Nhà tang lễ Bệnh viện Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội


TRẦN VÂN HẠC
MIÊN MAN VỚI SÔNG CÁI MỈM CƯỜI

Fb Trần Vân Hạc: 15g ngày 2 tết Đinh Dậu, Vân Hạc đến 52 Hòe Nhai, Ba Đình Hà Nội chúc tết vợ chồng nhà thơ Nguyễn Nguyên Bảy và Lý Phương Liên, được ông bà tặng ba cuốn sách quí: Thơ Bạn Thơ 6/ Vườn Năm Nhà 2/ Chém Gió Muôn Màu 2/ + Lục Bát Trăm Nhà (TBT6). Vân Hạc đều có câu thơ hay được chọn và hai bài "đò đưa". Xin chân thành cảm ơn nhà thơ, người anh người chị và xin đăng lại bài "đò đưa" thơ ông thay cho lời cảm ơn kính trọng và sâu sắc:

TẢN MẠN VỀ LÝ PHƯƠNG LIÊN - MỘT NGƯỜI THƠ


LPL và Hạt Cát / phải sang, trái sang
TẢN MẠN VỀ LÝ PHƯƠNG LIÊN - MỘT NGƯỜI THƠ

Thư viện Tranh Ảnh/ Những con đường trong tranh Leonid Afremov

leonid-afremov-15_1428741357.jpg

TRANH ẢNH MỖI NGÀY
Những con đường trong tranh Leonid Afremov
VANDANBNN st/gt

Thứ Ba, 21 tháng 3, 2017

Thư viện Tranh Ảnh/ album Paul Guy Gantner

TRANH ẢNH MỖI NGÀY/ album Paul Guy Gantner (Hàn Quốc)

Thư viện Tranh Ảnh/ album Sergey Boev


TRANH ẢNH MỖI NGÀY
 album Sergey Boev
 
VANDANBNN st/gt

VỀ MỘT BỘ SƯU TẬP VĂN HỌC ĐỒ SỘ: THƠ BẠN THƠ /2/ Lý Phương Liên - Nguyễn Nguyên Bảy : Sách XB từ 2011-2016Lý Phương Liên - Nguyễn Nguyên Bảy : Sách XB từ 2011-2016
Mỹ thuật: Hs Nguyễn Lý Phương Ngọc.

VỀ MỘT BỘ SƯU TẬP VĂN HỌC ĐỒ SỘ: THƠ BẠN THƠ / 1/

 

Mai An Nguyễn Anh Tuấn
VỀ MỘT BỘ SƯU TẬP VĂN HỌC ĐỒ SỘ: THƠ BẠN THƠ

Thứ Hai, 20 tháng 3, 2017

Đọc truyện đêm khuya/ Cặp nhân tình đất Truyện ngắn của Nguyễn HiếuCặp nhân tình đất
Truyện ngắn của Nguyễn Hiếu

Thư viện Tranh Ảnh/ album Cassandra Gordon Harris


TRANH ẢNH MỖI NGÀY
 album Cassandra Gordon Harris 
VANDANBNN st/gt

Thư viện Tranh Ảnh/ album Leandro ValascoTRANH ẢNH MỖI NGÀY
 album Leandro Valasco
VANDANBNN st/gt

Thơ Hồ Bá Thâm / ANH ĐƯA EM ĐI..Thơ Hồ Bá Thâm
 ANH ĐƯA EM ĐI..

Trích TRƯỜNG CA ĐỨNG TRƯỚC DÒNG SÔNG của HỒ BÁ THÂM


Trích TRƯỜNG CA
ĐỨNG TRƯỚC DÒNG SÔNG
của HỒ BÁ THÂM


NNB: tập Trường Ca ĐỨNG TRƯỚC DÒNG SÔNG cùa Hồ Bá Thâm, NXB Thanh Niên ấn hành 2014. Sách dày 182 trang, gồm Khúc dạo đầu + 11 chương + Khúc Vĩ thanh. Đoạn trích dưới đây thuộc Chương Vĩ Thanh, tiểu đoan 5. Tiểu đoạn này nhắc tới thơ Ca Bình Minh (Lý Phương Liên), thơ Quan Họ Không Ngoại Tình ( 99 Khúc Tặng Liên của Nguyễn Nguyên Bảy) và dự án sách Thơ Bạn Thơ, nhiều tập, đã xuất bản 6 tập,  do Lý Phương Liên và Nguyễn Nguyên Bảy chủ trương.

TRÚC THÔNG/ Phúc Âm Trăng..

 

TRÚC THÔNG
Phúc Âm Trăng..

Đức Phật dạy về bảy hạng vợ ở đời


7 HẠNG VỢ Ở ĐỜI 

10 CÂU NÓI ĐÁNG SUY NGẪM10 CÂU NÓI ĐÁNG SUY NGẪM

Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2017

Thư viện Tranh Ảnh/ album Nguyễn Thị Mai/ Ta và Tranh cười với chính ta..TRANH ẢNH MỖI NGÀY

album NGUYỄN THỊ MAI
VANDANBNN st/gt

Đường Văn: (Đọc bộ sách: Thơ Bạn thơ 6, Vườn 5 nhà 2, Chém gió muôn màu 2./ Đoạn 1.


SONG BÍCH KỲ NHÂN:
NGỜI SÁNG TUỆ -TÂM!
ĂM ẮP NGHĨA-TÌNH!

(Đọc bộ sách: Thơ Bạn thơ 6, Vườn 5 nhà 2, Chém gió muôn màu 2.
Đồng Chủ biên: Nguyễn Nguyên Bảy – Lý Phương Liên; NXB Hội Nhà văn, 2016…)

ĐƯỜNG VĂN

Đường Văn: (Đọc bộ sách: Thơ Bạn thơ 6, Vườn 5 nhà 2, Chém gió muôn màu 2./ Đoạn 2.

SONG BÍCH KỲ NHÂN:
NGỜI SÁNG TUỆ -TÂM!
ĂM ẮP NGHĨA-TÌNH!

(Đọc bộ sách: Thơ Bạn thơ 6, Vườn 5 nhà 2, Chém gió muôn màu 2.
Đồng Chủ biên: Nguyễn Nguyên Bảy – Lý Phương Liên; NXB Hội Nhà văn, 2016…)

ĐƯỜNG VĂN

Đường Văn: (Đọc bộ sách: Thơ Bạn thơ 6, Vườn 5 nhà 2, Chém gió muôn màu 2./ Hết.


SONG BÍCH KỲ NHÂN:
NGỜI SÁNG TUỆ -TÂM!
ĂM ẮP NGHĨA-TÌNH!

(Đọc bộ sách: Thơ Bạn thơ 6, Vườn 5 nhà 2, Chém gió muôn màu 2.
Đồng Chủ biên: Nguyễn Nguyên Bảy – Lý Phương Liên; NXB Hội Nhà văn, 2016…)

ĐƯỜNG VĂN