Thứ Hai, 18 tháng 1, 2016

Hình ảnh chào sách Dịch Học BNN

Cảm ơn tặng hoa Chào sách TBT5 và Vườn Năm nhà

Ảnh của Daniel Dung Bui.

HOA TẶNG CHÀO SÁCH TBT 5 VÀ VƯỜN NĂM NHÀ 

Vướn Năm Nhà/ Thơ Lý Phương Liên/ Nguyễn Văn Hòa Đò đưa..


GẶP GỠ CHÀO SÁCH VƯỜN NĂM NHÀ
Thạc sĩ văn chương Nguyễn Văn Hòa, biên tập viên tự nguyện, tích cực hàng đầu của Dán sách TBT&VBV, từ Phú Yên vào Sài Gòn dự chào sách TBT5 và Vườn Năm Nhà, tại Lotus Sài Gòn, tối 17.1.2016. Ảnh trên chớp hình hai má-con, Lý Phương Liên thơ và Nguyễn Văn Hòa, đò đưa..

Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2016

Thứ Tư, 13 tháng 1, 2016

NHỮNG ÔNG PHẬT XA DÂN/ Kịch bản phim truyện ngắn

Kết quả hình ảnh cho Hình ảnh chùa miền Bắc

Mai An Nguyễn Anh Tuấn

NHỮNG ÔNG PHẬT XA DÂN

Kịch bản phim truyện ngắn

( Dựa theo truyện ngắn "Hai Phật cãi nhau"  trong "Thánh Tông Di Thảo" )