Thứ Ba, 21 tháng 7, 2015

TƯ LIỆU CHÂN DUNG NHÀ THƠ TỐ HỮU/ Nguyễn Nguyên BảyTƯ LIỆU CHÂN DUNG NHÀ THƠ TỐ HỮU
Nguyễn Nguyên Bảy
NNB: Đoản văn dưới đây trích từ chém gió " Đêm Trắng Tôi"
(http://nguyennguyenbay.blogspot.com/2015/07/chem-gio-voi-gau-nga-bai-7-song-neva.html#more), là tư liệu cá nhân thu thập cho bài viết về chân dung thơ và nhà thơ Tố Hữu.