Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2017

Mùa tháng bảy, chia sẻ cùng tôi/ Thơ NNB/ Bạch Linh Thiêng

Kết quả hình ảnh cho Hình ảnh lễ chủa Rằm Tháng Giêng

Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY

BẠCH LINH THIÊNG


Thắp nhang, tay chắp, miệng tụng cầu

Bạch Linh Thiêng

Miệng chưa kịp cất..
đã nghe Khoan!

Kẻ tụng thơ kia đã hơn một lần ngươi tụng vô ơn
Xuân ơi xuân em mới đến dăm năm..(Tố Hữu)
Hỏi từ khai thiên lập đất năm nao xuân chẳng về?


Bạch Linh Thiêng

Linh thiêng cười nhang, một tiếng thở dài, rất dài..
 
Nhân gian cầu mưa xuân ban cho mưa xuân
Sao nỡ hạch mưa xuân ướt đường, bùn phố..

Bạch linh thiêng, là bởi
Nhân gian vốn tin Linh Thiêng sinh ra nhân tính
Linh Thiêng xếp bầy xã tắc..

Vậy ư, vậy ư../ Xấu hổ, xấu hổ
Thiện ác ở nơi các ngươi, xã tắc ở nơi các ngươi
Ta chỉ là Gió, Ta chỉ là Mưa, Ta chỉ là Nắng..

Linh thiêng cười cháy hương nhang
Tàn rơi xuống dòng dòng nước mắt..

Bạch Linh Thiêng
Xin Linh Thiêng cứ là Mưa là gió
Chúng con chỉ cầu xin mưa thuận gió hòa..

Mưa thuận gió hòa ta tu thân làm được
Để ta ban, để ta ban..
Còn những chuyện nhân gian đừng thơ cầu tụng nữa..

 Linh Thiêng thăng.


Thơ nguyễn nguyên bảy

Sách thơ Vườn Năm Nhà/ NXB Hội Nhà Văn/1.2016

VANDANBNN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét