Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016

Thơ Thu của Lý Phương LiênThơ LÝ PHƯƠNG LIÊN

SANG THU
 

Sáng nay thành phố sang thu
Áo hoa cây mặc chắc từ hôm qua
Gió đi gọi cửa mọi nhà
Nắng đem lụa khắp gần xa phơi vàng
Em cầm từng bước thu sang
Nghe như thu chuyển vội vàng đi đâu
Cho dù chẳng ở dài lâu
Lòng em cũng đủ nhuộm mầu thu vui

1970

Thơ thu Lý Phương Liên/ Vandanbnn đọc chọn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét