Thứ Hai, 12 tháng 2, 2018

6 BỨC TRANH CỦA CÁ VÀNG PHƯƠNG NGỌC


6 BỨC TRANH CỦA CÁ VÀNG PHƯƠNG NGỌC
(đã về Nhà của các sưu tập gia, ở Seattle W. USA )
được VANDANBNN chọn làm bìa sách TBT và VBV in 2017.6 BỨC TRANH CỦA CÁ VÀNG PHƯƠNG NGỌC
(đã về Nhà của các sưu tập gia, đa phần ở Seattle W. USA )
được VANDANBNN chọn làm bìa sách TBT và VBV in 2017. 

VANDANBNNKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét