Thứ Hai, 22 tháng 5, 2017

Nguyễn Nguyên Bảy/ Tự họa văn chương 7 dòng, 14 nét


VANDANBNN:
Tự họa này không tham gia vào 1000 (hiện có) chân dung của các văn nhân tham gia sách Thơ Bạn Thơ, mục chân dung Nhà Văn Việt Nam Đương Đại, đang biên tập đọc chọn in sách Thơ Bạn Thơ 7 và Thơ Bạn Thơ 8, mỗi sách 99 chân dung. Tự họa này là tư liệu riêng tư, phô khoe với bầu bạn như một thông điệp niềm tin về sự công bằng, bình đẳng trong việc đọc chọn 198/1000 chân dung Nhà Văn VN đương đại. Sau hết, Tự họa này xin được bầu ban chia sẻ và nâng đỡ tinh thần. 

TỰ HỌA VĂN CHƯƠNG 7 DÒNG 14 NÉT

NGUYÊN Hữu Ngã (1) : Biển Tình (2) Giọt đắng (3)
NGUYÊN Vô Ngã : Đêm Chẳng Riêng Ai (4)
BẢY Nổi Ba Chìm (5) Thơ Thủng Thẳng (6)
Chân Hương (7) thương Sông Cái Mỉm Cười (8)
Tu Thân (9) Mõ Khóc (10) Tình Ma Trận (11)
Chém Gió(12) Nam mô (13) hỏi Phật Trời 
Bao giơ Hồn vãn nợ Lang Thang ? (14)
------
(1) Tiểu thuyết Nguyên Hữu Ngã/ Nguyên Vô Ngã ( sẽ in)
(2) Tiểu thuyết Tình Biển - NXB Kiên Giang
(3) Tiểu thuyết Giọt Đắng - NXB Phụ Nữ.
(4) Tiểu thuyết Đêm Chẳng Riêng Ai - NXB Thanh Niên
(5) Tiểu thuyết Bảy Nổi Ba Chìm ( sẽ in)
(6) Văn luận Thủng Thẳng Với Thơ - NXB Văn Học
(7) Chân Hương - Thơ NNB - NXB Văn Học
(8) Trường Ca Sông Cái Mỉm Cười - NXB Văn Học
(9) Tu Thân ( Thơ NNB / sẽ in)
(10) Tiểu thuyết Mõ Khóc ( Sắp in )
(11) Tiểu thuyết Ma Trận Tình - NXB Văn học
(12) Tạp văn Chém Gió Muôn Màu - NXB HNV ( sắp in quyển 3)
(13) Nam Mô Trời, Nam Mô Đất, Nam Mô Người  - Thơ NNB - NXB HNV
(14) Tiểu thuyết Linh Hồn lang Thang - NXB Văn học.

Sài Gòn, 20/ 5/ 2017
Nguyễn Nguyên Bảy 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét