Thứ Năm, 22 tháng 2, 2018

Nhà văn MAI AN NGUYỄN ANH TUẤN/ Họa chữ Chân dung Nhà văn VN đương đại/ Chân dung NGUYỄN NGUYÊN BẢYNhà văn MAI AN NGUYỄN ANH TUẤN

Họa chữ Chân dung Nhà văn VN đương đại


Chân dung NGUYỄN NGUYÊN BẢY


Nước mắt sau “đít chai” hóa sông chảy qua làng thành “còng số tám”
Ôm hận rời “Kinh thành cổ tích” ngót đời người
May có “Dàn đồng ca quan họ”1 bốn phương trời
Giờ mới được tung tẩy “luận Kiều”2 khi phán mưa phán gió...3

__________

1.Trong ngoặc kép là lấy từ thơ, hoặc tên bài thơ của NNB

2. “Luận Kiều thời chinh chiến:- Những bài thơ của NNB

3.  Hành nghề phong thủy

Bài viết Mai An Nguyễn Anh Tuấn/ tác giả gửi bài

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét