Thứ Sáu, 2 tháng 2, 2018

File flipping books Trần Huy Thuận/ Sách thơ Ca Bình Minh của LPL


FLIPPING BOOKS TRẦN HUY THUẬN
Mời đọc để thấy một tấm lòng sâu nặng tình nghĩa bạn thơ văn.
 
Mời đọc để khâm phục nghị lực chiến đấu với tật ách hiểm nghèo.
 
Mời đọc để kính trọng tinh thần lạc quan và sức làm việc của anh tôi, Nhà văn Trần Huy Thuận, chủ trang web Ngang Qua Cuộc Chơi, gửi tặng


SÁCH TỰ LẬT TRANG 
(FLIPPING BOOKS)

thơ Lý Phương Liên
" Ca Bình Minh"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét