Thứ Sáu, 12 tháng 5, 2017

Tác phẩm điêu khắc sống động của Carole Feuerman

Realistic-sculpture-carole-feu-5072-4761

Tác phẩm điêu khắc sống động của Carole Feuerman


Carole Feuerman là một trong những nhà điêu khắc hiện thực lớn của nước Mỹ. Tác phẩm của cô được chọn trưng bày tại bảo tàng cùng những tác phẩm khác của các nghệ sĩ nổi tiếng thời kỳ hậu Chiến tranh thế giới thứ II.

Realistic-sculpture-carole-feu-7007-6898

Realistic-sculpture-carole-feu-7057-7976

Realistic-sculpture-carole-feu-9735-6860

Realistic-sculpture-carole-feu-5463-8421

Realistic-sculpture-carole-feu-3982-4347

Realistic-sculpture-carole-feu-8890-9211

Realistic-sculpture-carole-feu-3303-2346

Realistic-sculpture-carole-feu-2073-3997

Realistic-sculpture-carole-feu-3656-1409

Realistic-sculpture-carole-feu-7163-6889

Realistic-sculpture-carole-feu-9756-5215

Châu Mỹ

Ảnh: Webneel

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét