Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2017

Mùa tháng bảy/ Thơ nguyễn nguyên bảy/ MƯA SEATTLE


Tranh Phương Ngọc
Thơ Nguyễn Nguyên Bảy


MƯA SEATTLE


Mở lòng đi mưa
Đám mây nào vừa mưa qua kinh thành cổ tích của tôi
Biến phố đường thành những khúc sông trôi?

Mở lòng đi mưa
Đám mây nào vừa mưa qua cây gạo làng tôi
Nghe trong mưa tiếng cò con gọi mẹ đứt lời?

Mở lòng đi mưa 
Đám mây nào vừa mưa trước cửa nhà tôi
Em gánh mưa về cong vẹt bờ vai

Mưa Seattle không đáp 
Giọt dài nhanh chân nước trôi
Giọt ngắn vội vội cười 

Mở lòng đi mưa
Sao mưa Seattle thơm ngọt thế
Môi mềm hoa cỏ nếm mưa

Mở lòng đi mưa 
Sao ở quê tôi giận chi mưa mặn thế 
Mặn như từ biển lên mưa ?

Mở lòng đi mưa
Nguyện cầu tôi có điều gì chưa phải
Chuông mõ thế nào mưa?

Mưa Seattle đột ngột tạnh
Dư âm vọng một tiếng wow
Mưa nơi nao chẳng giống nơi nào… 

Vội vàng níu mưa
Mưa không mưa nữa mưa đi xa rồi

Chuông mõ chìm trong tiếng wow
Mưa nơi nao chẳng giống nơi nào…

Seattle 2012
VANDANBNN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét