Thứ Năm, 13 tháng 7, 2017

Riêng tư giữa VANDANBNN & Bạn thơ trẻ Nguyễn Văn Hòa (Phú yên)


Cảm ơn & Trân trọng giới thiệu

Chiều 13/7/2017. Ths văn chương Nguyễn Văn Hòa, biên tập viên tình nguyện từ số 1 Dự án sách Thơ Bạn Thơ và Văn Bạn Văn, từ Phú Yên vô Sài Gòn về việc riêng sức khỏe, đã ghé tệ xá nhóm Chủ biên sách thảo luận và thống nhất chương trình biên tập xuất bản sách Thơ Bạn Thơ, Văn Bạn Văn hai năm 2017 và 2018. Lần ghé thăm này, mừng Hòa sức khỏe, việc học, việc dạy học, việc biên tập và các việc riêng tư khác, đều hanh thông, tốt đẹp. Kính báo khắp bầu bạn gần xa quan tâm chia sẻ, an lòng. Sau hết, quà Hòa tặng: Tạp chí Trí Thức Phú Yên số 54 (6.2017) có bài dài rộng, đầy bốn trang (119-121) " Từ bài thơ Trò Truyện với Thúy Kiều nghĩ về hiện tượng thơ Lý Phương Liên", người viết: Nguyễn Văn Hòa. Cảm ơn và trân trọng giới thiệu.   





VANDANBNN

1 nhận xét: